Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Projekt „Prawo rodzinne UE w ujęciu postępowań transgranicznych”

Współfinansowany przez UE projekt „Prawo rodzinne UE w ujęciu postępowań transgranicznych” koordynowany jest przez Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA). Partnerem projektu – oprócz KSSiP – jest Uniunea Nationala a Barourilor Din rumunia (Krajowy Związek Adwokatów w Rumunii). Celem projektu jest przyczynienie się do skutecznego i spójnego stosowania prawa rodzinnego UE - poprzez szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości w zakresie jego  kluczowych instrumentów. W ramach projektu zorganizowane zostaną szkolenia koncentrujące się na trzech głównych tematach unijnych sporów transgranicznych dotyczących prawa rodzinnego z udziałem dzieci – tj. władzy rodzicielskiej, tzw. uprowadzeń rodzicielskich oraz kwestii alimentacyjnych. Z każdej tematyki zorganizowane zostaną trzy wydarzenia - webinarium wprowadzające, szkolenie na poziomie zaawansowanym oraz konferencja podsumowująca.

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na dedykowanej mu stronie:

https://www.crossbfamilymatters.eu/


 

Data publikacji: 
2021-02-26 13:31
Data wytworzenia: 
2021-02-26 11:22
Autor treści: 
Katarzyna
Krysiak
Ostatnia zmiana: 
2023-01-25 12:29
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko