Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Projekt "JUSTFREE Justice and Freedom of Speech"

W 2020 roku rozpoczęto implementację projektu „JUSTFREE Justice and Freedom of Speech”, dofinansowanego z środów Unii Europejskiej, koordynowanego przez Francuską Krajową Szkołę Kadr Sądownictwa (ENM), przy udziale pozostałych partnerów projektu tj. Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Włoskiej Szkoły Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (Scuola Superiore della Magistrature), Instytutu Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości z Belgii (Institut voor Gerechtelikje Opleiding), Hiszpańskiej Szkoły Kształcenia Sędziów (Escuela Judicial) oraz Szkoły kształcącej adwokatów rad adwokackich Sądu Apelacyjnego w Paryżu (Ecole de formation professionnelle des avocats des barreaux du resort de la Cour d’appel de Paris).

Celem projektu jest podniesienie świadomości i pogłębienie wiedzy przedstawicieli zawodów prawniczych na temat Karty Praw Podstawowych UE, szczególnie w zakresie wolności wypowiedzi. W latach 2021 i 2022 odbędą się 3 seminaria dla 165 sędziów i prokuratorów oraz 25 przedstawicieli innych zawodów prawniczych z państw będących partnerami projektu. Innowacyjna aplikacja będzie wspierać zarządzanie projektem oraz publikację opracowanych w ramach projektu materiałów szkoleniowych m.in. w języku polskim.

 

Pierwsze seminarium odbędzie się w formacie online w dniach od 19 do 23 kwietnia 2021r. 

https://www.kssip.gov.pl/node/7425

Data publikacji: 
2021-02-19 10:04
Data wytworzenia: 
2021-02-18 15:32
Autor treści: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka
Ostatnia zmiana: 
2021-02-23 15:41
Autor zmiany: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka