Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Trwa rekrutacja na wiosenne wizyty studyjne realizowane w trybie on-line w ramach Programu Wymiany EJTN 2021 – termin rekrutacji 19 i 26 lutego 2021 roku godz.18.00

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) prowadzi nabór na wiosenne edycje wizyt studyjnych realizowane w 2021 roku w wybranych instytucjach Unii Europejskiej.

Rekrutacja jest adresowana do sędziów, prokuratorów, asesorów, wykładowców KSSiP. Aktualnie prowadzona jest rekrutacja na wizyty studyjne realizowane  w I półroczu 2021 roku. Wizyty będą prowadzone w trybie on-line z powodu trwającej pandemii.

Rekrutacja odbywa się elektronicznie  i jest otwarta w terminie do 19 lutego 2021 i w terminie do 26 lutego 2021 do godz. 18.00.

 

Wizyty studyjne w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu w 2020 roku, syg. M3/A/21:

 

Terminy wizyt:

Sygnatura:

Język roboczy:

9 - 10 marca 2021

M3/A1/21

angielski

Termin rekrutacji dla tej wizyty upływa w dniu 19 lutego 2021 roku.

Link do platformy: https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6887

 

 

 

20 – 21 kwietnia 2021

M3/A2/21

angielski

Link do platformy: https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6896

 

8 - 9 czerwca 2021

M3/A3/21

francuski

Link do platformy: https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6897


 
Wizyty studyjne w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w 2020 roku, syg. M3/A/21:


Terminy wizyt:

Sygnatura:

Język roboczy:

 10-11 maja 2021

M3/B1/21

angielski

Link do platformy: https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6898

 

 7 – 8 czerwca 2021

M3/B2/21

angielski

Link do platformy: https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6899


 
Wizyty studyjne w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli w 2021 roku, syg. M3/C/21:
w Radzie Unii Europejskiej, Parlamencie Europejskim, Europejski Inspektor Ochrony Danych (EDPS), Europejski Urząd ds. Przeciwdziałania Nadużyciom (OLAF).
 

Terminy wizyt:

Sygnatura:

Język roboczy:

12 – 13 kwietnia 2021

M3/C1/21

angielski

 

Link do platformy: https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6900

 


 

Wizyta studyjna w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wiedniu w 2021 roku, syg. M3/D/21:

 

Termin wizyty

Sygnatura:

Język roboczy:

31 maja – 1 czerwca 2021
(termin wstępny)

M3/D1/21

angielski

Link do platformy: https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6901

 


Wirtualna wizyta studyjna zostanie zorganizowana we współpracy EJTN z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) w Wiedniu w Austrii. Uzupełnieniem będzie wirtualna wizyta w Biurze Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC). Celem wizyty studyjnej jest zapoznanie uczestników z pracą wizytowanych instytucji w kontekście sądowniczym. Wśród poruszonych tematów znajdą się Karta praw podstawowych UE, prace FRA w obszarze niedyskryminacji, LGBTI, dostępu do wymiaru sprawiedliwości, azylu i migracji, przestępstw z nienawiści, ochrony praw dziecka i ochrony danych.

 

Szczegóły informacyjne o wszystkich wizytach dostępne są w załączniku poniżej.

 

Rejestracja kandydatów na wymiany studyjne prowadzona jest tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem dwóch  platform. Rejestracja przebiega dwuetapowo:
Osoby zainteresowane uczestnictwem w wybranej wizycie studyjnej uprzejmie prosimy
o rejestrację w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego 2021 roku
w odniesieniu do wizyt realizowanych w terminie marcowym  oraz do 26 lutego 2021 roku w odniesieniu do wizyt realizowanych w kwietniu, maju i w czerwcu 2021 roku.

Kandydaci rejestrują się na dwóch platformach:

  1. Rejestracja na platformie EJTN zgodnie ze wskazówkami EJTN (adres internetowy https://exp-platform.ejtn.eu/).
  2. Wpis na listę oczekujących na Platformie Szkoleniowej KSSiP na wybrany staż.

Polityka finansowania wydarzeń szkoleniowych EJTN nie dotyczy udziału w szkoleniach realizowanych w trybie on-line.
 

Warunki uczestnictwa w wizytach studyjnych:

  1. Znajomość języka angielskiego lub języka francuskiego na poziomie minimum B2. Do zgłoszenia podczas rejestracji elektronicznej należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Dokumenty można dołączyć w trakcie rejestracji na Platformie EJTN w sekcji 'Document Submission'.
    W przypadku braku wyżej wymienionego dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego KSSiP zastrzega sobie prawo weryfikacji znajomości zadeklarowanego poziomu języka obcego.
  2. Rejestracja dwuetapowa- konieczna jest rejestracja na obu platformach

na Platformie Szkoleniowej KSSiP  http://szkolenia.kssip.gov.pl/
na Platformie Elektronicznej EJTN https://exp-platform.ejtn.eu/

Rejestracja na obu platformach jest możliwa w wiążących terminach rekrutacji (19 i 26 lutego 2021 roku). Po tych termiinach rejestracja zostanie zamknięta.

  1. W programie wizyt mogą uczestniczyć osoby, które brały w nim udział w latach poprzednich, jednakże pierwszeństwo w zakwalifikowaniu mają osoby dotąd nie uczestniczące w wizytach studyjnych EJTN i spełniające powyższe kryteria. Kandydatury osób, które już uczestniczyły w wizytach studyjnych i spełniają ww. kryteria, będą rozpatrywane w zależności od daty poprzedniego wyjazdu, tj. im dawniejsza data wyjazdu, tym wyższe miejsce na liście rekomendowanych przez KSSiP polskich sędziów i prokuratorów do udziału w Programie Wymiany EJTN.

Zaleca się by kandydaci rejestrowali się na maksymalnie 3 wizyty studyjne.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w programie wizyty studyjnej zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) po konsultacji z instytucją przyjmującą w porozumieniu z KSSiP w oparciu o listę zarekomendowanych przez KSSiP kandydatów, uprzednio zarejestrowanych na platformie .

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej KSSiP, zgłoszenie się do udziału w szkoleniu / stażu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej KSSiP, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w przedmiotowym stażu zagranicznym.

Osoby zakwalifikowane do udziału w wizytach studyjnych będą powiadamiane przez Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w zależności od terminu planowanej wizyty i otrzymania potwierdzenia mailowego z EJTN o zakwalifikowaniu. W przypadku wizyt z terminem marcowym spodziewany termin powiadomienia o kwalifikacji przypada na 26 lutego 2021 roku, w przypadku wizyt późniejszych termin powiadomienia przypada na 19 marca 2021 roku.

Bliższych informacji na temat rekrutacji udziela:

Anna Natorska-Michrowska
Główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej
Dział Współpracy Międzynarodowej
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
e-mail: a.michrowska@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2021-02-03 10:23
Data wytworzenia: 
2021-02-03 09:57
Autor treści: 
Rafał
Jędrzejowski
Ostatnia zmiana: 
2021-02-03 10:23
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski