Język strony

Menu top

Przetarg nieograniczony pn. „Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ośrodek szkoleniowy w Dębem – 11 części”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.

„Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ośrodek szkoleniowy w Dębem – 11 części”

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.44.2020

 


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Data publikacji: 
2020-11-25 15:15
Data wytworzenia: 
2020-11-25 15:30
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2021-01-04 11:30
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński
Archiwum: