Język strony

Menu top

Szkolenie językowe on-line "European cross-border civil procedures", 26-29.01.2021

Data szkolenia: 26-29.01.2021
Miejsce szkolenia: on-line
Grupa docelowa: asystent prokuratora, asystent sędziego, referendarz sądowy, urzędnik prokuratury, urzędnik sądowy
Sygnatura: M19/A/21
Termin zgłoszeń: 08.12.2020
Język roboczy: angielski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach współpracy z Akademią Prawa Europejskiego ERA w Trewirze przyjmuje zgłoszenia  do udziału w międzynarodowym wydarzeniu pt.: "Szkolenie językowe "European cross-border civil procedures".

Wydarzenie odbędzie się on-line i  będzie prowadzone w języku angielskim.

Informacja o projekcie:

https://court-staff.legaltraining.eu/

 

Informacje organizacyjne

 

Conditions for participation:

  • Language: participants should have a working knowledge of English. 
  • Costs: Participation is free of charge.Warunki uczestnictwa

  1. Dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie w systemie motywacji w języku roboczym szkolenia).
  2. Znajomość języka roboczego szkolenia  na poziomie min. B2 – weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika, a także później także załączonego do profilu certyfikatu językowego.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenia międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez organizatora. Wpisanie się na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu:

https://ekssip.kssip.gov.pl/mod/page/view.php?id=18725&forceview=1

UWAGA! Obecnie KSSiP prowadzi rekrutację wyłącznie do udziału w szkoleniu w wersji on-line.

  • Koordynacja organizacyjna konferencji z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

o.binert@kssip.gov.pl


 

 

Data publikacji: 
2020-11-19 10:43
Data wytworzenia: 
2020-11-19 09:48
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2020-11-19 10:43
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński