Język strony

Menu top

Konferencja on-line "Annual Conference on EU Criminal Justice 2020", 12-13.11.2020

Data szkolenia: 12-13.11.2020r.
Miejsce szkolenia: ONLINE
Grupa docelowa: sędziowie, prokuratorzy
Sygnatura: M11/U/20
Termin zgłoszeń: 27.09.2020
Język roboczy: angielski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach współpracy z Akademią Prawa Europejskiego ERA w Trewirze przyjmuje zgłoszenia do udziału w międzynarodowym wydarzeniu pt.: "Annual Conference on EU Criminal Justice 2020".

Wydarzenie odbędzie się na żywo w trybie on-line i będzie prowadzone w języku angielskim.

Informacja o szkoleniu:

 

https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=0444f25dbd40eaa5886a12abddd0a70a1d7b2f3c00738308727899&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=130060

 

Zakres merytoryczny szkolenia

Objective

This live-streamed annual conference will facilitate the exchange of experiences among legal practitioners on current developments and future initiatives in the field of EU criminal justice. High-ranking representatives of the EU institutions, academics and national experts will debate the key priorities within the Area of Freedom, Security and Justice.


Key topics

  • Recent legislative developments and key priorities for 2021-2022 in EU criminal justice
  • The European Public Prosecutor’s Office (EPPO)
  • Defence rights
  • E-evidence, bitcoins and “e-crimes 2.0”
  • Recent case law of the Court of Justice of the EU and its impact on the EU criminal justice system
 

Taking part in the discussion

Online parti**nts can interact with speakers live on ERA’s own online training and conference platform.

 

 

Warunki uczestnictwa

  1. Dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie w systemie motywacji w języku roboczym szkolenia).
  2. Znajomość języka roboczego szkolenia  na poziomie min. B2 – weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika, a także później także załączonego do profilu certyfikatu językowego.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenia międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez organizatora. Wpisanie się na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu:

https://ekssip.kssip.gov.pl/mod/page/view.php?id=18725&forceview=1

UWAGA! Obecnie KSSiP prowadzi rekrutację wyłącznie do udziału w szkoleniu w wersji on-line i w związku z tym poniesie jedynie koszty opłaty wpisowej (bez kosztów podróży i zakwaterowania).

  • Koordynacja organizacyjna konferencji z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

o.binert@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2020-09-21 09:44
Data wytworzenia: 
2020-09-11 11:56
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2020-09-21 09:44
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński