Język strony

Menu top

Zaproszenie do udziału w międzynarodowym sympozjum on-line z zakresu mediacji, 21-25 września 2020 roku.

Dział Współracy MIędzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia od zainteresowanych sędziów, asesorów, asystentów sędziego i referendarzy do udziału w międzynarodowym sympozjum na temat mediacji organizowanym z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów ds. Mediacji (GEMME). Sympozjum odbędzie się w terminie od 21 do 25 września 2020 roku w formie on-line pod oryginalnym tytułem:

Gauging the boost of Mediation in the new scene post-pandemic
4th MEDIATION AND COURTS SYMPOSIUM

Sympozjum odbędzie się w języku angielskim i w języku hiszpańskim. W załączeniu przedstawiamy szkic programu:

https://mediacionesjusticia.com/simposio-2020 (Espagnol)

https://mediacionesjusticia.com/simposium-2020 (English)

 

Osoby zainteresowane udziałem w sympozjum proszone są o kontakt mailowy pod adresem a.michrowska@kssip.gov.pl w terminie do 10 września 2020 roku do godz. 15.00. ze wskazaniem swojej motywacji do udziału w tym sympozjum. O przydziale miejsc i potwierdzeniu kwalifikacji decyduje Sekretariat EJTN.

Koordynacja organizacyjna wydarzenia z ramienia KSSiP:

Anna Natorska-Michrowska
główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej
adres e-mail: a.michrowska@kssip.gov.pl


 

Data publikacji: 
2020-09-08 14:29
Data wytworzenia: 
2020-09-08 14:03
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2020-09-08 14:29
Autor zmiany: 
Katarzyna
Krysiak