Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Prawo przewozowe - wybrane zagdanienia - 5-7 października 2020r., KSSiP Lublin - C11/20

Data szkolenia: 5-7 października 2020 r.
Miejsce szkolenia: KSSiP Lublin
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego.

Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej 

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

                                   
Wykładowcy

Tomasz Szanciło

 

 

 

dr hab. nauk prawnych, prof. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, sędzia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej. Autor kilkudziesięciu publikacji prawniczych z prawa cywilnego, przewozowego, gospodarczego i handlowego oraz postępowania cywilnego, w tym monografii „Formy prowadzenia działalności w Polsce przez podmioty zagraniczne” i „Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych” oraz komentarza do ustawy – Prawo przewozowe. Redaktor i współautor komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego. Wieloletni nauczyciel akademicki oraz wykładowca w uczelniach wyższych, Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Uczestnik konferencji naukowych. Przez kilkanaście lat orzekał w sprawach gospodarczych.

Tematyka szkolenia

Prawo przewozowe – podstawowe pojęcia oraz reżim prawny.

Przewóz przesyłek towarowych w świetle prawa przewozowego.

Przewóz przesyłek towarowych w świetle konwencji CMR.

Umowa przewozu w świetle rozporządzenia Rzym I.

Ubezpieczenia w transporcie a wartość przesyłki.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest dla osób zapisanych na szkolenie.

 

Informujemy, że automatyczny zapis na szkolenie dostępny jest wyłącznie dla osób,
które uzupełniły dane o miejscu zatrudnienia i wykonywanym zawodzie w swoim profilu.
Prosimy o uzupełnienie danych w profilach.


O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy do wyczerpania limitu miejsc.

NABORY NA SZKOLENIE ROZPOCZNĄ SIĘ 25 SIERPNIA 2020 r.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

 sedzia Grzegorz Kister

tel. (81) 81 458 37 54

      e-mail: [email protected]

organizacyjnie:

główny specjalista ds. szkoleń Anna Szpakowska

tel.  (81) 440 87 32

e-mail: [email protected]

   

 

Data publikacji: 
2020-08-18 11:30
Data wytworzenia: 
2020-08-18 09:59
Autor treści: 
Anna
Szpakowska
Ostatnia zmiana: 
2020-08-18 11:30
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński