Język strony

Menu top

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 5 października 2020 r. szkolenie online–K20/B/20

Data szkolenia: 24 kwietnia 2020 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora

Szkolenie dla apelacji: gdańskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login


Wykładowcy

Dariusz Kuberski
doktor nauk prawnych, prokurator byłej Prokuratury Generalnej. Autor wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego i ochrony własności intelektualnej. Wieloletni wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.


Tematyka szkolenia

„Postępowanie dowodowe w procesie karnym a uchylenie tajemnicy”
1. Podstawy i zakres odpowiedzialności podmiotu zbiorowego. Zasady odpowiedzialności podmiotu zbiorowego.

2.Brak należytej staranności w wyborze, brak należytego nadzoru nad osobą ze strony organu lub przedstawiciela podmiotu zbiorowego, tzw. wina w organizacji podmiotu zbiorowego, a odpowiedzialność podmiotu zbiorowego, ciężar dowodu. Ochrona sygnalistów.

3. Charakter zmian w zasadach odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i ich uzasadnienie. Wykorzystanie podmiotu zbiorowego do popełnienia czynu zabronionego lub ukrycia nielegalnego pochodzenia środków. Zwolnienie podmiotu zbiorowego od odpowiedzialności.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

 - merytorycznie: prokurator Dorota Kazanowska
   tel. (81) 440 87 25
   e-mail: d.kazanowska@kssip.gov.pl

organizacyjnie: inspektor Mateusz Hypiak
   tel.  (81) 458 37 49
   e-mail: m.hypiak@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2020-07-16 15:42
Data wytworzenia: 
2020-07-16 13:37
Autor treści: 
Mateusz
Hypiak
Ostatnia zmiana: 
2020-07-16 15:42
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński