Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Różnorodność kulturowa uczestników postępowań karnych – wyzwanie dla prokuratorów i sędziów w toku postępowania karnego - 12-14 października 2020 r., KSSiP Lublin-K29/B/20

Data szkolenia: 12-14 października 2020 r.
Miejsce szkolenia: KSSiP Lublin
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sadowi, prokuratorzy, asesorzy prokuratury

Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  - https://ekssip.kssip.gov.pl/login


Wykładowcy

Urszula Cur
młodszy inspektor w stanie spoczynku, psycholog Komendy Głównej Policji i  Centralnego Biura Śledczego Policji. Profilerka, biegły ad hoc w sprawach kryminalnych oraz konsultant zewnętrzny biznesu i bezpieczeństwa osobistego. Nauczyciel akademicki, trener z 20-letnim doświadczeniem dydaktycznym w zakresie równościowej komunikacji społecznej, beztestowej diagnozy psychologicznej, profilowania( psychologicznego, psycholingwistycznego, kryminalnego), sytuacji kryzysowych z zagrożeniem życia lub zdrowia, prowadzenia wywiadu śledczego i obserwacji psychologicznej, psychopatologii kryminalnej i bezpieczeństwa osobistego.

Paweł Kaczor
sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka. Specjalista z zakresu prawa karnego.


Paweł Nowak
doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Kierownik Katedry Języka Mediów i Komunikacji Społecznej KUL. Językoznawca i komunikolog. Autor i współautor szeregu publikacji, w tym: ,,Manipulacja w języku” (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004), ,,O sztuce publicznego występowania i komunikacji społecznej’’ (Wydawnictwo Wszechnicy Polskiej i EFS, Warszawa 2007).Wykładowca oraz trener w zakresie teorii komunikacji masowej i interpersonalnej, komunikacji językowej w mass mediach, retoryki oraz pragmatyki językowej.

Marta Wójcicka
doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, profesor uczelni w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  Autorka nagrodzonej przez Ministra Nauki monografii „Pamięć zbiorowa a tekst ustny” (2014) oraz prawie 100 artykułów naukowych z zakresu komunikacji kulturowej. Współredaktorka 15 monografii naukowych z zakresu nauki o kulturze, w tym m. in. serii „Tradycja dla współczesności”.

Tematyka szkolenia

„Różnorodność kulturowa uczestników postępowań karnych – wyzwanie dla prokuratorów i sędziów w toku postępowania karnego”
 

1. Wpływ różnic kulturowych na postępowanie karne:

- rozumienie i postrzeganie kultur;

- bariery kulturowe w postępowaniu karnym.

2. Komunikacja i antropologia kulturowa wobec odmienności, językowy obraz świata i jego wpływ na postrzeganie „Nas” i „Ich”:

- język a rzeczywistość – opis, kreacja i interpretacja;

- językowy obraz świata jako zbiór sądów i przekonań o rzeczywistości wyrażony w języku;

- opozycja SWÓJ – OBCY jako podstawa rozwoju kultury oraz stereotypowego widzenia świata.

3. Wyzwania dla prokuratora i sędziego wynikające z wielokulturowości uczestników postępowania karnego. Metodyka pracy sędziego i prokuratora z osobami reprezentującymi różne kultury i zwyczaje.

4. Przesłuchiwanie osób wywodzących się z różnych kultur:

- standardowe kompetencje i zaplecze kulturowe przesłuchującego;

- konsekwencje różnic kulturowych w komunikacji werbalnej
i niewerbalnej w trakcie przesłuchania;

- postawa równościowa i umiejętność przyjmowania perspektywy jako ważne zasoby interpersonalne przesłuchującego.

5. Rola wzorców i skryptów kulturowych w postępowaniu karnym:

- wpływ kultury na sposób budowania narracji;

- kulturowe kodowanie i dekodowanie sygnałów niewerbalnych (rola ubioru, wyglądu, milczenia, uśmiechu/śmiechu, spojrzenia i wybranych gestów w komunikacji).

6. Zasady horyzontalne Unii Europejskiej a skuteczność komunikacji:

- wartościowanie jawne i ukryte w języku;

- język korekty politycznej i język neutralny w komunikacji publicznej;

- dyskryminacja jawna i ukryta oraz dyskryminacja stara i nowa a perspektywa odbiorcy wypowiedzi.


Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

 - merytorycznie:  prokurator Beata Klimczyk
   tel. (81) 440 87 34
   e-mail: [email protected]

organizacyjnie: inspektor Mateusz Hypiak
   tel.  (81) 458 37 46
   e-mail: [email protected]

Data publikacji: 
2020-07-15 13:31
Data wytworzenia: 
2020-07-15 10:17
Autor treści: 
Mateusz
Hypiak
Ostatnia zmiana: 
2020-07-15 13:31
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński