Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


U12/B/20, Czynności kancelaryjno – biurowe w sekretariatach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 22.06.2020 r. , on-line

Szkolenie U12/B/20
Temat:  Czynności kancelaryjno – biurowe w sekretariatach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
Data: 22-06-2020
Miejsce szkolenia: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury  z regionu gdańskiego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Wykładowcy:

1. Wiesława Jelińska- Starszy Inspektor do Spraw Biurowości w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku

2. Barbara Koczywąs- Główny specjalista do spraw sprawozdawczości i statystyki w Biurze Informatyzacji i Analiz Prokuratury Krajowej

Tematyka szkolenia:

  1.  Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu stosownie do przedmiotu zabezpieczenia (ruchomość, nieruchomość, rachunek bankowy, ustanowienie przymusowego zarządu przedsiębiorstwa i inne).
  2. Przekazanie do sądu sprawy, w której zastosowano zabezpieczenie, wyrejestrowanie zabezpieczenia majątkowego. Zasady rejestracji zabezpieczenia w systemie SIP „Libra 2,5” w świetle zmian funkcjonalności obejmujących m.in. konfiskatę rozszerzoną.
  3. Sprawozdawczość statystyczna w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych.
  4. Zasady funkcjonalności programu statystycznego wykorzystywanego w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

 - merytorycznie: prokurator Dorota Kazanowska
   tel. (81) 440 87 25
   e-mail: [email protected]

- organizacyjnie:

główny specjalista ds. szkoleń Katarzyna Ścibak

tel. 81 458 37 43

e-mail: [email protected]

 

Data publikacji: 
2020-06-22 09:15
Data wytworzenia: 
2020-06-19 15:44
Autor treści: 
Katarzyna
Ścibak
Ostatnia zmiana: 
2020-06-22 09:15
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński