Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Sprawy kadrowe w sądach powszechnych i powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, 17-18.06.2020 r. on-line, U3/B/20

Szkolenie U3/B/20
Temat: Sprawy kadrowe w sądach powszechnych i powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury
Data szkolenia: 17-18 czerwca 2020r.
Miejsce szkolenia: szkolenie on-line
Grupa docelowa: pracownicy oddziałów kadr sądów powszechnych oraz pracownicy wydziałów organizacyjno-sądowych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, których zadania obejmują zakres spraw kadrowych
Rekrutacja na szkolenie U3/B/20 prowadzona jest za pośrednictwem Dyrektorów Sądów Apelacyjnych oraz Prokuratorów Regionalnych.

Wykładowcy

Maciej Zieliński doktor nauk prawnych, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa cywilnego.

Tematyka szkolenia

 1. Prawne podstawy ochrony danych osobowych osób zatrudnionych. Zakres dopuszczalnego gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez pracodawcę. Obowiązki pracodawcy jako administratora danych.
 2. Prawa przysługujące pracownikowi, którego dane dotyczą. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie ochrony danych osobowych
 3. Nawiązanie stosunku pracy. Przeniesienia służbowe – wybrane zagadnienia praktyczne.
 4. Delegowanie urzędników do innych sądów oraz innych jednostek organizacyjnych prokuratury na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 577).
 5. Rozwiązanie stosunku pracy.
 6. Czas pracy – obowiązujące regulacje.
 7. Prawo dostępu do informacji publicznej a prawo ochrony danych osobowych. Zasady rozpatrywania wniosków o dostęp do informacji publicznej. Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej.

  Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora:                                       

  merytorycznie:  
  sędzia  Beata Majewska
  tel.  81 440 87 25
  e-mail: [email protected]        

  organizacyjnie:

  główny specjalista ds. szkoleń Katarzyna Ścibak

  tel. 81 458 37 43

  e-mail: [email protected]

  Rekrutacja na szkolenie U3/B/20 prowadzona jest za pośrednictwem Dyrektorów Sądów Apelacyjnych oraz Prokuratorów Regionalnych.
  Z listy oczekujacych na listę uczestników szkolenia U3/B/20 na platformie szkoleniowej, zapisane zostaną  osoby wskazane przez sądy apelacyjne oraz prokuratury regionalne.

   

 

Data publikacji: 
2020-06-19 11:36
Data wytworzenia: 
2020-06-18 15:16
Autor treści: 
Katarzyna
Ścibak
Ostatnia zmiana: 
2020-06-19 11:36
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński