Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


K32/B/20 - Zwalczanie przestępczości narkotykowej, ze szczególnym uwzględnieniem rynku dopalaczy -szkolenie on-line, 1-2 czerwca 2020

Szkolenie K32/B/20
Temat: Zwalczanie przestępczości narkotykowej, ze szczególnym uwzględnieniem rynku dopalaczy
Data: 1-2 czerwca 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci  sędziów orzekających w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów - wszystkie apelacje

WYKŁADOWCY:

Rafał Babiński - prokurator Prokuratury Regionalnej, Prokurator Okręgowy w Krakowie.

Napoleon Waszkiewicz - prof. dr hab. nauk medycznych, Kierownik Kliniki Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dariusz Zuba  - dr hab. nauk chemicznych, p.o. Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna

Norbert Wilczyński  - ekspert Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarząd  w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji.

TEMATYKA SZKOLENIA:

  1. Oddziaływanie nowych substancji psychoaktywnych na organizm człowieka.
  2. Opinia sądowo-psychiatryczna w sprawach o przestępstwa narkotykowe.
  3. Charakterystyka rynku narkotykowego w Polsce i innych krajach, z uwzględnieniem rynku dopalaczy. Polska jako miejsce wytwarzania, tranzytu i importu substancji psychoaktywnych.  Środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, nowe substancje psychoaktywne – pojęcie, charakterystyka, dawki.
  4. Przegląd regulacji prawnych związanych ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Elementy metodyki prowadzenia postępowań w sprawach o przestępstwa narkotykowe.
  5. Ujawnianie i zabezpieczanie dowodów rzeczowych i przechowywanie dowodów rzeczowych w sprawach o przestępstwa narkotykowe – zagadnienia praktyczne.
  6. Regulacje prawne związane ze ściganiem przestępczości transgranicznej zorganizowanej, zasady współpracy z organami państw UE i państw pozaeuropejskich, w szczególności Europol, Eurojust, Interpol w zakresie ścigania tej przestępczości

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

 - merytorycznie:prokurator Beata Klimyczk
   tel. (81) 440 87 32
   e-mail: [email protected]

-organizacyjnie
główny specjalista ds. szkoleń Małgorzata Wójtowicz-Dołęga
tel. 81 458 37 52
e-mail: m.wojtowiczkssip.gov.pl

Data publikacji: 
2020-05-27 13:32
Data wytworzenia: 
2020-05-25 12:09
Autor treści: 
Małgorzata
Wójtowicz-Dołęga
Ostatnia zmiana: 
2020-05-27 13:32
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński