Język strony

Menu top

WOLNE MIEJSCA NA Summer School: Legal Language Training in Cooperation in Civil Matters; 06-09 lipca 2020 r. - W GRUPIE JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Nazwa i data szkolenia:

Summer School: Legal Language Training in Cooperation in Civil Matters; 06-09 lipca 2020 r.

Miejsce szkolenia:

ONLINE

Grupa docelowa:

aplikanci aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, asesorzy, sędziowie, prokuratorzy, asystenci sędziów i prokuratorów, referendarze sądowi

Forma zajęć:

Seminarium i warsztaty - ONLINE

Termin zgłoszeń:

28.06.2020 r.

Liczba miejsc:

1-3

Język roboczy:

francuski (poziom B1/B2)

Sygnatura:

M8/B2/20

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia aplikantów KSSiP, asesorów, asystentów, referendarzy oraz sędziów do udziału w szkoleniu organizowanym przez Europejską Sieć Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

Szkolenie językowe odbędzie się w dniach 06-09 lipca 2020 r. w formie ONLINE.

 

 

Description

 

Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo na podstronie szkolenia EJTN.

 

Warunki uczestnictwa

 

1. przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego na adres:

d.szawurski-radetz@kssip.gov.pl

lub

miedzynarodowy@kssip.gov.pl

2. znajomość języka roboczego szkolenia  na poziomie B1/B2 – weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika, a później także załączonego do profilu certyfikatu językowego.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenia międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN.


 

Rekomendacje KSSiP w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego

 

Dział Współpracy Międzynarodowej uprzejmie informuje, że w związku z pandemią SARS-CoV-2  Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury nie rekomenduje udziału w wydarzeniach szkoleniowych odbywających poza granicami kraju w terminie do 30 czerwca 2020 r., z wyjątkiem udziału w szkoleniach  on-line.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i w Europie nie  można jednak wykluczyć, że powyższa rekomendacja powstrzymywania się od udziału w międzynarodowych szkoleniach zostanie przedłużona.  

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości zwróciła się do krajowych instytucji kształcących kadry wymiaru sprawiedliwości o dołożenie wszelkich starań, by nie odwoływać szkoleń, tylko przeprowadzić je w wersji on-line lub ewentualnie przesunąć termin ich realizacji. EJTN opracował także zasady odwoływania hostingu przez instytucje krajowe oraz dodatkowe procedury potwierdzania  przez EJTN udziału uczestników  w szkoleniach, jako warunek zwrotu kosztów. Obecnie proces rekrutacji  jest prowadzony w ramach struktur EJTN przy założeniu, że większość ze  szkoleń zaplanowanych na najbliższy okres odbędzie się on-line.  Niektóre ze szkoleń, które nie mogą odbyć się w tym formacie  zostaną przeniesione  na inny termin. Nie można także wykluczyć, że zostaną podjęte decyzje dotyczące odwołania poszczególnych szkoleń.  

W przypadku podjęcia decyzji przez Dyrektora i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie przedłużenia okresu zalecanej absencji szkoleniowej oraz po uzyskaniu przez Dział Współpracy Międzynarodowej  informacji z EJTN w zakresie odwołania szkolenia, przeniesienia terminu jego realizacji  albo zmiany jego formatu na e-learningowy będziecie Państwo na bieżąco informowani.

WAŻNE: w temacie wiadomości należy wpisać sygnaturę szkolenia M8/B2/20.

Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN:

http://www.ejtn.eu/Documents/EJTN_Corporate%20Financial%20Policy%202020.pdf

http://www.ejtn.eu/Documents/Calendar%20of%20Activities/FAQ_section%20-%20updated%20December%202018.pdf

 

Program szkolenia:

wkrótce dostępny.

Pozostałe informacje

 

Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Dariusz Szawurski-Radetz

Asystent sędziego, główny specjalista,

d.szawurski-radetz@kssip.gov.pl

tel. 691 300 414

 

Data publikacji: 
2020-04-24 11:00
Data wytworzenia: 
2020-04-20 14:30
Autor treści: 
Dariusz
Szawurski-Radetz
Ostatnia zmiana: 
2020-06-24 10:52
Autor zmiany: 
Dariusz
Szawurski-Radetz