Menu top

Konferencja on-line "Annual Conference on European Data Protection Law 2020", 25-06-2020r. - 26-06-2020r.

Data szkolenia: 25-06-2020r. - 26-06-2020r.
Miejsce szkolenia: on-line
Grupa docelowa: sedziowie
Sygnatura: M11/I/20
Termin zgłoszeń: 31.05.2020
Język roboczy: angielski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach współpracy z Akademią Prawa Europejskiego ERA w Trewirze przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów do udziału w międzynarodowym wydarzeniu pt.: "Annual Conference on European Data Protection Law 2020".

Wydarzenie odbędzie się na żywo w trybie on-line i będzie prowadzone w języku angielskim.

Informacja o szkoleniu:

https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=d7ef967d6db298aed662b35c0dd599d4cb87c79900699111493165&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=129754

 

 

Zakres merytoryczny szkolenia

Objective

The conference aims to provide legal practitioners and data protection specialists with an update and necessary guidance on new data protection rules. It will give them an insight into how to combine them with the demands of the contemporary economy. It will offer an opportunity to discuss with key legal experts the issues at stake. Post-GDPR challenges and e-privacy reforms will also be addressed.
 

Key topics

 • GDPR enforcement in the EU Member States
 • Confidentiality rules for electronic communications data
 • Data protection and artificial intelligence
 • The present and the future of international data transfers
 • Security measures for the protection of personal data
 • Processing personal data in the online environment
 • Respecting data subject rights
 • CJEU case law

 

 

 

Warunki uczestnictwa

 1. Dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie w systemie motywacji w języku roboczym szkolenia).
 2. Znajomość języka roboczego szkolenia  na poziomie min B2 – weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika, a także później także załączonego do profilu certyfikatu językowego.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenia międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez organizatora. Wpisanie się na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu:

https://ekssip.kssip.gov.pl/mod/page/view.php?id=18725&forceview=1

 

UWAGA! Obecnie KSSiP prowadzi rekrutację wyłącznie do udziału w szkoleniu w wersji on-line i w związku z tym poniesie jedynie koszty opłaty wpisowej (bez kosztów podróży i zakwaterowania).

 • Koordynacja organizacyjna konferencji z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

o.binert@kssip.gov.pl

 

Uwaga!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o śledzenie bieżącej korespondencji oraz komunikatów na platformie szkoleniowej z uwagi na możliwość odwołania, przełożenia terminu lub zmiany formatu szkolenia. Informacje o zmianach będą zamieszczane na platformie szkoleniowej oraz przesyłane zakwalifikowanym na szkolenie uczestnikom drogą mailową.

 

Data publikacji: 
2020-04-15 12:54
Data wytworzenia: 
2020-04-15 10:23
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2020-04-23 13:49
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko