Menu top

Szkolenie on-line "Anti-Money Laundering for the Judiciary and Law Enforcement Agencies", 28-05-2020r. - 29-05-2020r.

Data szkolenia: 28-05-2020r. - 29-05-2020r.
Miejsce szkolenia: on-line
Grupa docelowa: sedziowie, prokuratorzy
Sygnatura: M11/H/20
Termin zgłoszeń: 10.05.2020
Język roboczy: angielski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach współpracy z Akademią Prawa Europejskiego ERA w Trewirze przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów do udziału w międzynarodowym wydarzeniu pt.: "Anti-Money Laundering for the Judiciary and Law Enforcement Agencies".

Wydarzenie odbędzie się na żywo w trybie on-line i będzie prowadzone w języku angielskim.

Informacja o szkoleniu:

https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=9bc35d924713124054c2acb11cf40938e47027c500693210620144&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=129830

 

Zakres merytoryczny szkolenia

Objective

This live streamed seminar will address the current European anti-money laundering landscape and focus on the changes that have and are being implemented since the adoption of the fourth, fifth and sixth Anti-Money Laundering Directives and the new Directive on enhancing FIU cooperation and access to financial information.
 
It will also highlight national challenges and actions that have been taken to address them, including the recently adopted proposals and changes in relation to tackling money laundering and terrorist financing, with a particular focus on thejudicial and law enforcement sectors.

 

Key topics

  • Progress made on the adoption of the standards introduced by the fourth, fifth and sixth Anti-Money Laundering Directives
  • Measures aimed at protecting the financial system against money laundering and terrorist financing, also in relation to cryptocurrencies
  • Best practice in detecting and deterring illicit transactions and assessment and lessons learnt from recent money laundering cases
  • The framework to enhance cooperation between FIUs and enhance cross-border cooperation amongst the judiciary and law enforcement sector

 

 

Warunki uczestnictwa

  1. Dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie w systemie motywacji w języku roboczym szkolenia).
  2. Znajomość języka roboczego szkolenia  na poziomie min B2 – weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika, a także później także załączonego do profilu certyfikatu językowego.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenia międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez organizatora. Wpisanie się na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu:

https://ekssip.kssip.gov.pl/mod/page/view.php?id=18725&forceview=1

UWAGA! Obecnie KSSiP prowadzi rekrutację wyłącznie do udziału w szkoleniu w wersji on-line i w związku z tym poniesie jedynie koszty opłaty wpisowej (bez kosztów podróży i zakwaterowania).

  • Koordynacja organizacyjna konferencji z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

o.binert@kssip.gov.pl

 

Uwaga!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o śledzenie bieżącej korespondencji oraz komunikatów na platformie szkoleniowej z uwagi na możliwość odwołania, przełożenia terminu lub zmiany formatu szkolenia. Informacje o zmianach będą zamieszczane na platformie szkoleniowej oraz przesyłane zakwalifikowanym na szkolenie uczestnikom drogą mailową.

 

Data publikacji: 
2020-04-15 12:54
Data wytworzenia: 
2020-04-15 10:14
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2020-04-23 13:40
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko