Język strony

Menu top

Nabór na szkolenia z katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje, że w dniu 10 marca 2020 roku rozpocznie się na Platformie Szkoleniowej nabór na dwa szkolenia międzynarodowe z katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

 

Szkolenie

 Ethics, Bias and Evidence

Data szkolenia:

11-12.06.2020r.

Miejsce szkolenia:

Tartu, Estonia

Grupa docelowa:

 sędziowie, prokuratorzy, asesorzy, wykładowcy

Forma zajęć:

seminarium

Język roboczy:

 angielski

Sygnatura:

 M7/A4/20

Liczba miejsc

 2

Informacje o szkoleniu:

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-20191/Seminar-on-Ethics-Bias-and-Evidence---TM202004/

Platforma Szkoleniowa

 https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6213

 

 

Szkolenie

 Training in interactive way

Data szkolenia:

9-10.07.2020r.

Miejsce szkolenia:

Budapeszt, Wegry

Grupa docelowa:

 wykładowcy, organizatorzy szkoleń

Forma zajęć:

 warsztaty

Język roboczy:

 angielski

Sygnatura:

 M7/A5/20

Liczba miejsc

 1

Informacje o szkoleniu:

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-20191/Seminar-on-Training-in-interactive-way--TM202005/

Platforma Szkoleniowa

https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6214

 

 

 

Warunki finansowania i organizacji pobytu na szkoleniu

Po zakończeniu szkolenia Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zapewnia zwrot kosztów podróży w limicie do 400 EUR oraz wypłaca diety na potrzeby pokrycia poniesionych kosztów zakwaterowania i wyżywiania. Warunki refundacji oraz wykaz diet obowiązujących w poszczególnych państwach UE są dostępne pod linkiem "Corporate Financial Policy for the Activities Implemented by EJTN". Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów ubezpieczenia.

Warunki uczestnictwa

1. dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie  motywacji w języku roboczym szkolenia);

2. znajomość języka roboczego szkolenia  na poziomie min B2 – weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika, a później także załączonego do profilu certyfikatu językowego.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenia międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia.

Wpisanie się na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Przydatne informacje:

  • Corporate Financial Policy for the Activities Implemented by EJTN

http://www.ejtn.eu/Documents/Linguistics/EJTN_CFP_2016.pdf

  • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/Documents/Linguistics/FAQ_section.pdf

 


 

Data publikacji: 
2020-03-09 14:58
Data wytworzenia: 
2020-03-09 11:35
Autor treści: 
Katarzyna
Krysiak
Ostatnia zmiana: 
2020-03-09 14:58
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński