Język strony

Menu top

Warsztaty "EU WASTE LEGISLATION AND PROTECTION OF THE ENVIRONMENT THROUGH CRIMINAL LAW", 27-04-2020r. - 29-04-2020r., Warszawa

Data szkolenia: 27-04-2020r. - 29-04-2020r.
Miejsce szkolenia: Warszawa
Grupa docelowa: sedziowie, prokuratorzy
Forma zajęć: warsztaty
Sygnatura: M11/G/20
Termin zgłoszeń: 15.03.2020
Język roboczy: angielski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach współpracy z Akademią Prawa Europejskiego ERA w Trewirze przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów do udziału w międzynarodowym wydarzeniu pt.: "EU WASTE LEGISLATION AND PROTECTION OF THE ENVIRONMENT THROUGH CRIMINAL LAW". Wydarzenie odbędzie się w Warszawie i będzie prowadzone w języku angielskim.

 

Zakres merytoryczny szkolenia

 

The aim of this two-and-a-half-day workshop is to provide participants with a comprehensive overview of the waste-related crimes which have raised major concerns in recent years. Emphasis will be given to the EU legislation and case law relating to waste offences and crimes, the relationship between criminal and administrative law provisions for these crimes as well as the main challenges for investigation, prosecution and adjudication in this field. Hence, workshop will shed light on the protection of the environment through criminal law with special focus on waste. By addressing these issues that might be relevant for prosecutors as well as judges, it will facilitate the handling of future national court procedures in this field.

 

 

Key elements of the workshop

 • Waste Framework Directive
 • Environment Crime Directive
 • Waste crimes relating to waste movement and treatment (shipment, landfill)
 • Waste crimes relating to waste management of end-of-life products
 • Investigation, prosecution and adjudication on waste crime
 • CJEU case law on waste crime
 • Various case studies

 

 

Who should attend?

Prosecutors and Judges from all EU Member States who are interested in environmental law.

 

Details, incl. the programme can be found here (please click).

 

 Here below, please find the link to the online application form:

 

https://applications.european.law/en/Registrations/Apply/420DV80

 

It is necessary to fill in this form to apply (not yet binding). After filling in the application form applicants will be automatically emailed its copy that may be used for the approving procedure at their court/authority. If selected by ERA, applicants will be asked to confirm their participation. This confirmation is binding.

 

 

 Terms and conditions of participation

Selection

 1. Participation is only open to judges from an EU Member State.
 2. The number of places available is limited. Participation will be subject to a selection procedure. Selection will be dependent on:
  1.                   i.        the relevance of the seminars to the professional life of the applicant;
  2.                  ii.        geographical and linguistic balance among the participants will be sought;
  3.                 iii.        In case of exceeding applications, only one person per institution may be accepted.
 3. Online applications can be made until 15 March 2020.
 4. A response will be given to every applicant of this workshop shortly after this deadline. We advise you not to book any travel or hotel before you receive our confirmation.

Registration Fee

 1. There is no registration fee.

Travel expenses

 1. The travel expenses will be reimbursed to a maximum of 400 euros  subject to the submission of the originals of travel receipts (like flight ticket, boarding pass, train ticket, taxi costs can only be reimbursed in exceptional cases and has to be justified in written , etc.). Participants are advised of the obligation to use the most cost-efficient mode of transport available.

Accommodation

 1. Maximum 3 hotel nights (26-29 April 2020) will be covered directly by ERA, only for the hotel booked by ERA.

Other services

 1. Lunches, beverages consumed during the event and the workshop documents are offered by ERA.

Participation

 1. Participation to the whole workshop is required and your presence will be monitored.
 2. A list of participants including each participant’s address will be made available to all participants unless the ERA receives written objection from the participant no later than one week prior to the beginning of the event.
 3. The participant’s address and other relevant information will be stored in ERA’s database in order to provide information about future ERA events, publications and/or other developments in the participant’s area of interest unless the participant indicates that he or she does not wish ERA to do so.
 4. A certificate of attendance will be issued at the end of the workshop.
 5. For further details please follow our project website: www.era.int/environmental_law

 

 

Warunki uczestnictwa

 

1. Dokonanie w terminie do 15.03.2020 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (do pobrania w poniższym linku):

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_aplikacyjny_era_1.doc

na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M11/G/20 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

2. Dokonanie w terminie do 15.03.2020 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

3.Wypełnienie formularza aplikacyjnego na stronie ERA:

https://applications.european.law/en/Registrations/Apply/420DV80

4. Bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

5. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. wydarzenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Akademię Prawa Europejskiego ERA. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

 

 • Koordynacja organizacyjna konferencji z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

o.binert@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2020-02-27 15:25
Data wytworzenia: 
2020-02-27 15:00
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2020-03-09 14:41
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko