Menu top

Seminarium "Detention: Framework Decisions 829 and 947 and their Impact on Alternatives in the EU", 04-05-2020r. - 05-05-2020r., Bukareszt

Data szkolenia: 04-05-2020r. - 05-05-2020r.
Miejsce szkolenia: Bukareszt
Grupa docelowa: sędziowie, prokuratorzey
Forma zajęć: seminarium
Sygnatura: M11/F/20
Termin zgłoszen: 08.03.2020
Języki robocze: angielski, rumuński

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach współpracy z Akademią Prawa Europejskiego ERA w Trewirze przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów do udziału w międzynarodowym wydarzeniu pt.: "Detention: Framework Decisions 829 and 947 and their Impact on Alternatives in the EU". Wydarzenie odbędzie się w Bukareszcie i będzie prowadzone w języku angielskim i rumuńskim.

 

Zakres merytoryczny szkolenia

Objective

This first seminar in a series of five co-funded by the European Commission on enhancing cross-border mutual legal assistance and recognition of decisions within the context of detention will focus on alternatives to detention, also within the context of the European Arrest Warrant, as well as issues surrounding the proper use of Framework Decision 2008/947/JHA on probation and alternative sanctions and Framework Decision 2009/829/JHA on supervision measures as an alternative to provisional detention.
 

Key topics

 • Best practice in relation to alternatives to detention
 • Viable alternatives, including probationary measures, electronic monitoring and restorative justice
 • The application and correct use of Framework Decisions 2008/947/JHA on probation and alternative sanctions and Framework Decision 2009/829/JHA on supervision measures as an alternative to provisional detention, also as an alternative to the European Arrest Warrant
This seminar will include a prison visit.

Participation conditions

 • No registration fee for judges, prosecutors and probation officers. Documentation, lunches and a joint dinner provided for.
 • Registration fee for lawyers: €200 including documentation, lunches and joint dinner.
 • Travel costs up to €300 will be reimbursed for judges, prosecutors and probation officers only upon receipt of the original receipts, tickets, boarding passes and invoices after the seminar. €150 will be reimbursed for Romanian judges, prosecutors and probation officers.
 • Two nights' hotel accommodation up to €120 per night will be reimbursed for judges, prosecutors, probation officers and lawyers in private practice by ERA upon receipt of the original receipts and invoices after the seminar if they have to travel more than 100km to Bucharest.
 • The number of places available is limited (50 places). Target group: judges, prosecutors, probation officers and lawyers in private practice. Participation will be subject to a selection procedure.
 • A response will be sent to every applicant after the deadline. We advise you not to book any travel or hotel before you receive our confirmation.
 • Participants are asked to book their own travel and accommodation.
 • All those interested in applying for attendance have to do so via the online application form by 8 March, which can be found under the following link: https://applications.european.law/en/Registrations/Apply/320DT129 (the usual application and nomination procedure does not apply here: only a direct application via the link and within the defined deadline will be valid)
 • More information about the seminar can be found under the following link: https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=ba28eb19ceeb5e62fb12e0aabd5d07e49b6eb71200674423487552&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=129605
 • Programme draft linked here (please click)

 

Warunki uczestnictwa

 

1. Dokonanie w terminie do 08.03.2020 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (do pobrania w poniższym linku):

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_aplikacyjny_era_1.doc

na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M11/F/20 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

2. Dokonanie w terminie do 08.03.2020 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

3.Wypełnienie formularza aplikacyjnego na stronie ERA:

https://applications.european.law/en/Registrations/Apply/320DT129

4. Bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

5. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. wydarzenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Akademię Prawa Europejskiego ERA. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

 

 • Koordynacja organizacyjna konferencji z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

o.binert@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2020-02-27 15:25
Data wytworzenia: 
2020-02-27 14:58
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2020-03-04 13:10
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko