Język strony

Menu top

Wizyta przedstawicieli Krajowej Szkoły na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

W dniu 14 stycznia 2020 r. na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie przedstawiciele Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury sędzia dr Paweł Zdanikowski oraz prokurator dr Piotr Kosmaty spotkali się ze studentami Wydziału Prawa i Administracji UMCS. W trakcie wydarzenia zorganizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Profesji Prawniczych przybliżono studentom zasady naboru na aplikacje sędziowską i prokuratorską oraz przebieg szkolenia wstępnego przyszłych sędziów i prokuratorów. Ponadto przedstawiono licznie zgromadzonej publiczności dane statystyczne dotyczące zdawalności na aplikacje absolwentów prawa, w szczególności Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

 

Biuro Dyrektora

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data publikacji: 
2020-01-15 10:27
Data wytworzenia: 
2020-01-15 10:15
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński