Język strony

Menu top

Ochrona praw człowieka poprzez edukację sądową - międzynarodowa konferencja

W dniach 9 i 10 grudnia 2019r.  w Kijowie, w siedzibie Sądu Najwyższego odbyła się międzynarodowa  konferencja  ”Ochrona praw człowieka poprzez edukację sądową: najlepsze praktyki i poprawa standardów” (High level regional international conference „Protection of human rights through judicial education: best practices and improvement of standards”), zorganizowana przez Ukraińską Szkołę Sędziów we współpracy z Sądem Najwyższym Ukrainy oraz Radą Europy.


W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji szkolących kadry wymiaru sprawiedliwości z Armenii, Azerbejdżanu, Bułgarii, Gruzji, Łotwy, Holandii, Mołdawii, Polski, Portugalii, Rumunii, Ukrainy, Węgier i Włoch. Obecni byli także reprezentanci Rady Europy tj.  Departamentu Wykonywania Orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals), specjalny doradca Sekretarza Generalnego Rady Europy ds. Ukrainy oraz eksperci. W konferencji wzięła także udział Adele Kent, reprezentant Krajowego Instytutu Sądowego w Kanadzie i zarazem współzałożyciel IOJT (the International Organisation for Judicial Trainig), a także sędziowie Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych Ukrainy.


W trakcie konferencji zaprezentowano doświadczenia i dobre praktyki w zakresie określenia roli krajowych instytucji szkolących kadry wymiaru sprawiedliwości w szkoleniu wstępnym sędziów, zapewnienia szkolenia ustawicznego sędziów na temat standardów Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i orzecznictwa ETPC, roli sędziego w implementacji Europejskiej Konwencji o ochronie Praw Człowieka oraz standardów orzecznictwa ETPC na poziomie krajowym, a także zapewniania nowoczesnej edukacji sądowej poprzez określenie treści i metodologii szkoleń oraz grup docelowych uczestników.


Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury reprezentowała sędzia Agnieszka Kluczyńska-Cichocka, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, która przedstawiła dotychczasowe doświadczenia KSSIP w zakresie nauczania praw człowieka w ramach szkolenia ustawicznego i plany w tym zakresie na 2020 r., a w szczególności związane z prawami osób niepełnosprawnych, przewlekłością postępowania sądowego, szkoleniami ustawicznymi z elementami praw człowieka, szkoleniem koordynatorów ds. prawa międzynarodowego i praw człowieka oraz szkoleniami międzynarodowymi w zakresie praw człowieka. Sędzia Kluczyńska-Cichocka przedstawiała także w jaki sposób Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury określa potrzeby szkoleniowe uczestników szkoleń ustawicznych oraz wskazała na założenia wdrażanego projektu badania potrzeb szkoleniowych w zakresie kompetencji miękkich.


Doświadczenia i uwagi zaprezentowane podczas konferencji będą stanowiły podstawę do opracowania rekomendacji na temat zawartości i metodologii szkolenia sądowego w zakresie implementacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz egzekucji wyroków tego Trybunału.

Biuro Dyrektora
Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury

Data: 
środa, Grudzień 18, 2019
Data publikacji: 
2019-12-19 10:50
Data wytworzenia: 
2019-12-18 10:45
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2019-12-18 11:02
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma