Menu top

Seminarium "Applying EU Anti-Discrimination Law", 02-04-2020r. - 03-04-2020r., Wilno

Data szkolenia: 02-04-2020r. - 03-04-2020r.
Miejsce szkolenia: Wilno, Litwa
Forma zajęć: seminarium
Sygnatura: M10/A/20
Termin zgłoszeń: 6 stycznia 2020
Języki robocze: angielski, litewski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach współpracy z Akademią Prawa Europejskiego ERA w Trewirze przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów do udziału w międzynarodowym seminarium "Applying EU Anti-Discrimination Law". Wydarzenie odbędzie się w Wilniei będzie prowadzone w języku angielskim i litewskim.

Zakres merytoryczny szkolenia

Objective

The seminar will provide participants with an overview of the two European directives prohibiting discrimination on the grounds of race or ethnic origin in a number of areas, as well as on disability, age, sexual orientation or religion/belief in employment and occupation.

 

Key topics

  • Overview of the EU legislation on equal treatment and its relationship with the EU Charter, the European Convention, and United Nations human rights treaties
  • Definition of key concepts (direct discrimination, indirect discrimination, harassment)
  • Burden of proof and access to evidence
  • Remedies and sanctions
  • Different protected grounds, with special attention to the case law of the Court of Justice of the European Union

Who should attend?

Participation is only open to judges, prosecutors and other members of the judiciary from the EU, Iceland or Liechtenstein.

 

 

 

For further details, you can follow the project website:

www.era.int/anti-discrimination

 

ERA will reimburse participants up to 450 EUR of travel costs and we will directly cover 2 nights accommodation.

 

Warunki uczestnictwa

1. Dokonanie w terminie do 6 stycznia 2020 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (do pobrania w poniższym linku):

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_aplikacyjny_era_1.doc

na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M10/A/20 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

2. Dokonanie w terminie 6 stycznia 2020 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

3. Bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

4. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. wydarzenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Akademię Prawa Europejskiego ERA. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

  • Szczegółowe informacje organizatora o konferencji (w tym program, o ile jest dostępny na stronie organizatora) :

https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=NEW&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=129302

  • Koordynacja organizacyjna konferencji z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

o.binert@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2019-12-09 10:23
Data wytworzenia: 
2019-12-06 10:36
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2019-12-09 10:23
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński