Menu top

Nabór na szkolenie językowe z terminologii prawniczej w języku niemieckim “German Language - Legal terminology - Ethics of Judges, Journalistic Ethics, Informing the Public, Procedural Law”, 10-12 lutego 2020 roku, Omšenie (Słowacja).

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury prowadzi nabór na 2 miejsca na szkoleniu językowym z terminologii prawniczej w języku niemieckim organizowanym przez słowacką Akademię Sędziowską w dniach 10-12 lutego 2020 roku w Omšenie na Słowacji.

 

Data szkolenia:

10-12.02.2020 r.

Miejsce szkolenia:

 Omšenie (Słowacja)

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy, referendarze, asystenci, urzędnicy, aplikanci  

Forma zajęć:

warsztaty

Termin zgłoszeń:

18.12.2019 r.

Język roboczy:

Niemiecki (poziom min. B2)

Sygnatura:

M19/A/20

 

Program szkolenia znajduje się w załączonym pliku.

 

Warunki finansowania i organizacji pobytu na szkoleniu

 

Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania w dniach 9-12.02.2020r. (przyjazd w dniu 9.02.2020r. od godziny 19.00, wyjazd w dniu 12.02.2020r. od godz. 12.45) oraz pełnego wyżywienia – od kolacji w dniu 9.02 do obiadu w dniu 12.02.020r.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży.

Warunki uczestnictwa

 

1. Dokonanie we wskazanym powyżej terminie zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

2. Dokonanie we wskazanym powyżej terminie zapisu na listy oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły


 (https://szkolenia.kssip.gov.pl/course/view.php?id=5930 )

3. Bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia  - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

4. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na w/w. szkolenia międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez organizatora. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

  • Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Prok. Katarzyna Krysiak

tel. +48 81 440 87 37

k.krysiak@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2019-11-28 12:46
Data wytworzenia: 
2019-11-27 13:54
Autor treści: 
Katarzyna
Krysiak
Ostatnia zmiana: 
2019-11-28 12:46
Autor zmiany: 
Katarzyna
Krysiak