Język strony

Menu top

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:„"Świadczenie usług ochrony fizycznej terenu wraz z obiektem ośrodka szkoleniowego w Dębem"”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Świadczenie usług ochrony fizycznej terenu wraz z obiektem ośrodka szkoleniowego w Dębem".
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako: ustawy Pzp, dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.61.2019

 

 

Data publikacji: 
2019-11-21 12:19
Data wytworzenia: 
2019-11-21 12:15
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2020-01-10 13:23
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma
Archiwum: