Język strony

Menu top

Egzamin prokuratorski 2019 – część pisemna

W dniach 10-11 października 2019 r. w Tauron Arena w Krakowie odbyła się część pisemna egzaminu prokuratorskiego, organizowanego już po raz siódmy przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Do egzaminu przystąpiło 107 osób, w tym 98 aplikantów aplikacji prokuratorskiej, a także 9 asystentów prokuratora.  Zdających powitał Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prokurator Ryszard Tłuczkiewicz, życząc wszystkim zdającym satysfakcjonujących wyników.

Egzamin przeprowadziła powołana przez Ministra Sprawiedliwości komisja egzaminacyjna złożona z dziesięciu prokuratorów pod przewodnictwem prokurator Beaty Sobieraj- Skoniecznej Zastępcy Dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zapewniła obsługę administracyjno-biurową i techniczną egzaminu.

W pierwszym dniu części pisemnej egzaminu zdający sporządzali apelację prokuratora od wyroku sądu rejonowego.

W drugim dniu części pisemnej egzaminu zdający sporządzali sprzeciw od decyzji starosty powiatowego w sprawie rejestracji pojazdu. Drugie zadanie polegało na sporządzeniu wniosku prokuratora o całkowite ubezwłasnowolnienie.

Każda część egzaminu pisemnego trwała 6 godzin.

Warunkiem zdania egzaminu prokuratorskiego jest uzyskanie co najmniej 60 % możliwych do zdobycia punktów zarówno z części pisemnej, jak i części ustnej egzaminu, lecz nie mniej niż 50% z każdej dziedziny w części ustnej egzaminu. Do części ustnej egzaminu nie może zostać dopuszczony zdający, który za rozwiązanie jednego z zadań praktycznych uzyskał mniej niż 30% możliwych do zdobycia punktów. 

Wyniki części pisemnej egzaminu prokuratorskiego oraz lista osób dopuszczonych do części ustnej egzaminu zostaną opublikowane w dniu 9 listopada 2019 r. na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Część ustna egzaminu prokuratorskiego rozpocznie się 13 listopada 2019 r.

 Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data publikacji: 
2019-10-15 14:39
Data wytworzenia: 
2019-10-15 14:30
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2019-10-15 15:39
Autor zmiany: 
Piotr
Tomasikiewicz