Język strony

Menu top

Zaproszenie na seminarium międzynarodowe nt.„Nowe wyzwania dla sędziów w zakresie wdrażania art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej” 22-23 listopada 2019r., Budapeszt, Węgry

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie zaprasza sędziów do aplikowania na międzynarodowe seminarium

nt. „Nowe wyzwania dla sędziów w zakresie wdrażania art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej”.

Seminarium organizowane jest z inicjatywy Węgierskiego Organu Konkurencji (GVH) w terminie 22-23 listopada 2019 roku w Budapeszcie na Węgrzech.

GVH prowadzi bezpośrednią rekrutację uczestników seminarium w terminie do 20 października 2019 roku. Sędziowie zainteresowani udziałem w seminarium proszeni są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres dalmay.andrea@gvh.hu w terminie do 20 października 2019 roku. Organizatorzy przewidują udział w seminarium co najmniej 1 przedstawiciela z Polski. O ostatecznej kwalifikacji decydują przedstawiciele GVH po analizie motywacji i doświadczenia zawodowego kandydata (informacja do uwzględnienia w formularzu).

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie w dniach 21-23 listopada 2019 roku oraz wyżywienie. Ponadto organizatorzy zapewniają refundacje kosztów podróży po zakończeniu  seminarium. Seminairum prowadzone jest w języku angielskim.

Data publikacji: 
2019-10-07 08:40
Data wytworzenia: 
2019-10-01 12:41
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2019-10-07 08:40
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński