Menu top

Konferencja Fundacji Court Watch Polska z udziałem Dyrektora Krajowej Szkoły

- Krajowa Szkoła ma bogatą ofertę szkoleniową dla sędziów, prokuratorów oraz aplikantów w zakresie podnoszenia tzw. kompetencji miękkich. Obywatele oczekują bowiem od sędziów i prokuratorów zarówno dobrego przygotowania do prowadzonych spraw, jak również pełnienia służby w poczuciu sprawiedliwości, traktowania stron postępowania z szacunkiem, empatią i kulturą osobistą - powiedziała Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska podczas odbywającej się  28 września 2019 r. w Warszawie w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego konferencji pt. "Jakich kompetencji potrzebują dziś sędziowie?" zorganizowanej przez Fundację Court Watch Polska.

W konferencji uczestniczyli sędziowie, przedstawiciele świata nauki oraz studenci prawa. Gościem honorowym konferencji była sędzia Angela McCormick Bisig z Sądu Okręgowego Hrabstwa Jefferson w stanie Kentucky w USA, która dzieliła się z uczestnikami doświadczeniami amerykańskiego sędziego.

Krajową Szkołę reprezentowali również: Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły sędzia Adam Czerwiński, sędzia Paweł Zdanikowski oraz prokurator Mateusz Martyniuk.

Podczas dyskusji sędzia Paweł Zdanikowski mówił o prowadzonych przez Krajową Szkołę w latach 2016 – 2019 szkoleniach z problematyki uzasadniania orzeczeń sądowych. Jak podkreślił: - Przeszkoliliśmy łącznie 1536  sędziów i asystentów sędziów, pokazując uczestnikom jak pisać zwięzłe oraz przejrzyste uzasadnienia i w ten sposób podnosić ich walory komunikacyjne. Jak dodał: - Od 2019 r. na szkoleniach promujemy model uzasadnienia pisanego w punktach, wypracowanego w ramach projektu badawczego pt. "W poszukiwaniu optymalnego modelu uzasadnienia orzeczenia sądu". 

Była to już dziewiąta coroczna konferencja podsumowująca cykl Obywatelskiego Monitoringu Sądów prowadzony przez Fundację Court Watch Polska. Jak co roku wolontariusze Fundacji prowadzili monitoring przede wszystkim metodą otwartej obserwacji uczestniczącej. Sami decydowali, kiedy udadzą się do sądu, a także jaką wybiorą miejscowość i sąd. Jak mówił Prezes Fundacji Bartosz Pilitowski, prezentując wyniki raportu:- Prezentowany przez nas od kilku lat obraz pracy sądów z perspektywy bezstronnych obserwatorów jest generalnie optymistyczny, a z pewnością bardziej pozytywny, niż wynikałoby to z analizy opinii publicznej czy przekazów medialnych.

Autorzy raportu podkreślali również, że każda instytucja, w tym sądy potrzebuje do sprawnego funkcjonowania systematycznych sygnałów zwrotnych na temat swej działalności i takim sygnałem ma być przedmiotowy raport.

W trakcie konferencji Fundacja ogłosiła również wyniki plebiscytu "Obywatelski Sędzia Roku". Zwycięzcą w tym roku została sędzia Marta Warywoda-Kożuchowska - Prezes Fundacji Edukacji Prawnej "Iustita", a laureatką wyróżnienia sędzia Marzena Korzonek - Prezes Sądu Rejonowego w Raciborzu.

 

Biuro Dyrektora

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data: 
poniedziałek, Wrzesień 30, 2019
Data publikacji: 
2019-09-30 12:30
Data wytworzenia: 
2019-09-30 12:32
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk