Język strony

Menu top

Zaproszenie do udziału w międzynarodowej konferencji "Sądy i Komunikacja", 10-11 października 2019 roku, Budapeszt, Węgry

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP otrzymał zaproszenie do udziału polskich sędziów sądów powszechnych w konferencji międzynarodowej pn. Courts and Communication, która odbędzie się w dniach 10-11 października 2019 r. w Budapeszcie w Węgierskiej Akademii  Sądownictwa.

Kluczowym zagadnieniem konferencji będzie: budowanie zaufania poprzez komunikację. Podczas konferencji uczestnicy pierwszego dnia wezmą udział w wykładach uznanych ekspertów węgierskich i międzynarodowych. Drugiego dnia uczestnicy wezmą udział w warsztatach, podczas których omówione zostaną aktualne problemy i najlepsze praktyki związane tematem konferencji.

Językiem roboczym konferencji będzie język angielski, brak tłumaczenia ustnego. Rejestracja na konferencję odbywa się online pod wskazanym adresem: http://courtsandcommunication.hu/content/registration-form-2019-english

Następujące koszty są pokrywane przez organizatorów:

  • zakwaterowanie wraz ze śniadaniem zapewnione od 9 października 2019 r. do 11 października 2019 r.;
  • oficjalna kolacja 10 października 2019 r.;
  • przerwy kawowe oraz lunch 10 i 11 października 2019 r.;

Podróż oraz transport

Uczestnicy we własnym zakresie powinni pokryć koszty podróży i transportu.

KSSiP oraz organizator nie pokrywają kosztów ubezpieczenia.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o zgłoszenie swojej kandydatury w terminie do 26 września 2019 u koordynatora KSSiP Dariusza Szawurskiego-Radetz (e-mail: d.szawurski-radetz@kssip.gov.pl) oraz dokonać rejestracji online pod wskazanym wyżej linkiem.

Strona internetowa wydarzenia: http://courtsandcommunication.hu

W razie dodatkowych pytań do organizatora wydarzenia prosimy o kontakt pod adresem: miainternational@obh.birosag.hu

Koordynacja organizacyjna z ramienia KSSiP:
Dariusz Szawurski-Radetz
asystent sędziego

 

Data publikacji: 
2019-09-20 13:28
Data wytworzenia: 
2019-09-20 13:24
Autor treści: 
Dariusz
Szawurski-Radetz
Ostatnia zmiana: 
2019-09-20 13:28
Autor zmiany: 
Katarzyna
Krysiak