Język strony

Menu top

Międzynarodowe Forum dla sędziów specjalizujących się w prawie ochrony własności intelektualnej, 13-15 listopad 2019 r., Genewa, Szwajcaria

Data wydarzenia:

13-11-2019 r. - 15-11-2019 r.

Miejsce szkolenia:

Genewa (Szwajcaria)

Grupa docelowa:

sędziowie

Forma zajęć:

seminarium

Termin zgłoszeń:

13.10.2019 r.

Język roboczy:

angielski

Sygnatura:

M15/E/19

 

O wydarzeniu

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów do udziału w Międzynarodowym Forum Sędziów z zakresu ochrony własności intelektualnej organizowanego przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO, ang. World Intelectual Property Organization) w Genewie w dniach 13-15 listopada 2019 r. (termin zgłoszeń do 13.10.2019).

Coroczne Forum Sędziów Własności Intelektualnej ma na celu stworzenie platformy dla sędziów z całego świata do wymiany wiedzy fachowej na temat najpilniejszych wyzwań związanych z własnością intelektualną (IP) wynikających z przyspieszania innowacji i coraz bardziej międzynarodowego wykorzystania własności intelektualnej.

 

W wielu krajach organy sądownicze stoją na pierwszej linii konfrontacji z nowymi realiami własności intelektualnej. Biorąc pod uwagę szybkie tempo przemian technologicznych i społecznych, które napędzają ewolucję własności intelektualnej, sędziowie często mają za zadanie rozwiązywanie pytań dotyczących własności intelektualnej, na które nie otrzymano jeszcze odpowiedzi legislacyjnych. Jak sędziowie radzą sobie z tymi wyzwaniami?

 

Po sukcesie inauguracyjnego Forum Sędziów IP w 2018 r., W którym wzięło udział 119 sędziów z 64 krajów, WIPO ponownie zaprasza członków krajowych i regionalnych sądów do zaangażowania się wspólnie w rozwiązywanie pojawiających się problemów dotyczących praw autorskich, znaków towarowych, wzorów i patentów, a także jako problemy w sporach transgranicznych w kontekście zglobalizowanego i zdigitalizowanego krajobrazu własności intelektualnej.

 

Forum sędziów IP to coroczne wydarzenie organizowane przez Instytut Sądowy WIPO w ramach współpracy Organizacji z sądownictwem.

 

Zasady finansowania

KSSiP pokrywa za uczestników następujące koszty:

Koszty podróży do łącznej kwoty 1300 zł oraz koszty 3 noclegów do łącznej kwoty 1500 zł, po przedstawieniu dokumentów wskazujących na wysokość rzeczywiście poniesionych kosztów.

Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie.

KSSiP nie pokrywa żadnych innych kosztów poza ww. w szczególności kosztów ubezpieczenia, wyżywienia, transportu miejskiego uczestników szkolenia.

Wymogi:

  1. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 i wyższym. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. W przypadku braku wyżej wymienionego dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego KSSiP zastrzega sobie prawo weryfikacji znajomości zadeklarowanego poziomu języka obcego.
  2. Uczestnik jest zobowiązany wypełnić czytelnie formularz aplikacyjny. Formularze nieczytelne nie będą brane pod uwagę. Podanie adresu mailowego w formularzu jest obowiązkowe.
  3. Wypełnienie formularza aplikacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na seminarium.
  4. Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na platformie szkoleniowej KSSiP, nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa

Rekrutacja na szkolenie odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Krajowej Szkoły nr 170/2016 w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu w terminie do dnia 13.10.2019 r., powinny:

1. dokonać rejestracji na platformie szkoleniowej KSSiP poprzez wpisanie na listę oczekujących,  proces założenia konta na platformie szkoleniowej oraz zapisu na listę oczekujących (listę rezerwową) na dane szkolenie opisany jest poniżej.

2. przesłać na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl wypełniony formularz aplikacyjny  KSSiP - dostępny na dole ogłoszenia. Formularz powinien zawierać motywację w języku niemieckim wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego.

WAŻNE: w temacie wiadomości należy wpisać sygnaturę szkolenia M15/E/19.

Platforma Szkoleniowa Krajowej Szkoły

 

W celu dokonania rejestracji na szkolenie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły należy:

  • założyć konto użytkownika na Platformie Szkoleniowej: po wejściu na stronę główną KSSiP, dostępną pod adresem: www.kssip.gov.pl należy w zakładce „Szkolenia ustawiczne” wybrać opcję „Platforma szkoleniowa - Informacje i instrukcje obsługi”. W tej sekcji znajduje się instrukcja użytkownika platformy, z którą należy się zapoznać oraz link do założenia konta użytkownika: http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/. Osoby posiadające konto na platformie e-learningowej nie muszą zakładać nowego konta i mogą zalogować się za pomocą danych z profilu użytkownika platformy e-learningowej. Po założeniu konta następuje weryfikacja danych przez KSSiP i po zaakceptowaniu profilu uczestnika przez KSSiP osoba zainteresowana może dokonywać zapisów;
  • zapisać się na listę oczekujących na wybrane szkolenie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły - Po zalogowaniu się na Platformie szkoleniowej KSSiP http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/  należy rozwinąć w polu „Szukaj” widocznym na dole strony opcje „Wyszukiwanie zaawansowane”. W polu sygnatura należy wpisać właściwą sygnaturę dla wybranego szkolenia i potwierdzić polecenie „Szukaj”. Następnie należy wybrać spośród wyłonionych tytułów interesujące nas szkolenie i nacisnąć na ten link. W celu rejestracji na szkolenie należy zapisać się na listę oczekujących poprzez naciśnięcie linku do zapisu, który znajduje się u dołu ogłoszenia o szkoleniu..
  • Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.
  • W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej KSSiP, zgłoszenie się do udziału w szkoleniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w szkoleniu.

Pozostałe informacje

PROGRAM WYDARZENIA DOSTĘPNY POD ADRESEM:

https://www.wipo.int/meetings/en/2019/judgesforum2019.html

Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Dariusz Szawurski-Radetz

Asystent sędziego, Główny specjalista

(d.szawurski-radetz@kssip.gov.pl)

 

Data publikacji: 
2019-09-18 15:58
Data wytworzenia: 
2019-09-18 15:19
Autor treści: 
Dariusz
Szawurski-Radetz
Ostatnia zmiana: 
2019-09-18 15:58
Autor zmiany: 
Katarzyna
Krysiak