Menu top

"Gathering and Use of Evidence in Counter Terrorism Cases", kurs e-learningowy i spotkanie w Strasburgu

Data szkolenia: 23-09-2019r. - 24-09-2019r.
Miejsce szkolenia: Strasburg
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze, asystenci sędziów z wydziałów karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratora
Forma zajęć: e-learning
Sygnatura: M16/A/19
Termin zgłoszeń: 08.09.2019
Język roboczy: angielski

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów, asesorów sądowych, referendarzy, asystentów sędziów z wydziałów karnych, prokuratorzów, asesorzów prokuratury i asystentów prokuratora do udziału w międzynarodowym szkoleniu e-learningowym „Gathering and Use of Evidence in Counter Terrorism Cases”, organizowanym przez Radę Europy w ramach programu HELP  (Human Rights Education for Legal Professionals). Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim. Organizator przewiduje spotkanie wprowadzające, które odbedzie się w dniach 23-24 września w Strasburgu.

HELP jest programem Rady Europy (CoE) na rzecz edukacji praw człowieka dla prawników. Ma na celu wspieranie państw członkowskich Rady Europy we wdrażaniu europejskich standardów praw człowieka na szczeblu krajowym, koncentrując się na Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC) oraz innych kluczowych instrumentach Rady Europy, a od 2015 r. także prawie UE. Odbywa się to poprzez podnoszenie zdolności prawników do stosowania tych instrumentów w ich codziennej pracy.

 

The event is organised under the EU-CoE HELP in EU Project, funded by the European Union and implemented by the Council of Europe through its HELP Programme. Its main goal is to gather judges and prosecutors from EU Member States (MS) in the HELP tutored course on Gathering and Use of Evidence in Counter Terrorism Cases in a day and a half event combining presentations and exchanges on content with an introduction to the HELP platform and the course page.

The cross-border launch will be held on 23-24 September 2019 in Strasbourg (France). The event will have joint sessions with the Seminar on radicalisation prevention organised under the EU-CoE Radicalisation Prevention Project. The working language of the seminar will be English. The group will consist of some 50 judges and prosecutors from EU MS who will take part in the launch event and later follow the course online (in English) on a dedicated page on the HELP platform.

 Participants will be registered on the course page, prepared in advance by the tutor. Over the following up to 2 months and based on the planning set by the tutor, the participants will go through the online course (accessible in English and also in French/German/Greek/Italian and complemented by the materials and exercises in English prepared by the tutor). The participants who have successfully completed the course and passed the evaluation set by the tutors will receive certificates issued by the HELP Programme of the Council of Europe. 

Participation is open to judges and prosecutors from EU MS. Interested participants should:

- be available to attend the launch event on 23-24 September 2019 in     Strasbourg (the participation is taken in charge by the project: travel will be organised by the Council of Europe and accommodation should be organised and paid for by the participants themselves; they will be reimbursed after the event through transfer of per diems of 175 EUR/day, from which the amount allocated for lunch during the first day of seminar – 20% of one per diem- will be deducted)

- undertake to follow and complete the online tutored course in the following 2 months (approx. 1 hour of work per week)

- have knowledge of English (minimum B2 level)

 

Więcej szczegółów w poniższym linku:

https://ec.europa.eu/eusurvey/files/9cb3546b-c19a-48e5-9237-0a1df2de7c75/e84a32a4-796f-4770-bb7e-681d5fc4fbba

 

Warunki uczestnictwa

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

 

1. Dokonanie w terminie do 8 września 2019 r. zapisu na listę uczestników na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

 

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

2. Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum  B2  - celem udziału w seminarium otwierającym kurs. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z deklaracją uczestnika posiadania znajomości języka angielskiego na  ww. poziomie.

3. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

 

Informacje dodatkowe

 

  • Koordynacja  z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko
główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej
adres e-mail: o.binert@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2019-08-27 13:49
Data wytworzenia: 
2019-08-27 13:41
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2019-09-06 12:46
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko