Język strony

Menu top

Zapraszamy do udziału w IV Konferencji Kryminalistycznej – Kraków, 21 października 2019 r.

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego zapraszają uprzejmie do wzięcia udziału w IV Konferencji Kryminalistycznej, która odbędzie się 21 października 2019 r. w Krakowie.

Podstawowym celem konferencji jest prezentacja możliwości identyfikacji śladów oraz dyskusja na temat wykorzystania wyników badań śladów w postępowaniu sądowym, a także ocena ich wartości dowodowej. W ramach spotkania przedstawione zostaną referaty dotyczące śladów kontaktowych, takich jak pojedyncze włókna, drobiny lakieru, tworzywa i szkła, a także śladów po wystrzale z broni palnej i po pożarze oraz śladów biologicznych i daktyloskopijnych. Konferencja stanowi doskonałą okazję do integracji środowisk związanych z wymiarem sprawiedliwości, tj. ekspertów kryminalistyki i organów procesowych.

Zapraszamy serdecznie do udziału gremia prawnicze mając nadzieję, że bezpośredni kontakt przedstawicieli środowisk prawniczych z biegłymi umożliwi wymianę myśli i przyczyni się do jeszcze lepszej współpracy, a także pomoże w rozwiązaniu istotnych problemów różnych dyscyplin nauk sądowych.

Konferencja będzie również okazją do przedstawienia wyników realizowanych projektów badawczych, a także interesujących przypadków z praktyki eksperckiej.

Dodatkowe informacje dotyczące spraw merytorycznych oraz organizacyjnych znajdą Państwo na stronie https://ies.gov.pl. Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy uprzejmie o kontakt mailowy (jzieba@ies.krakow.pl) lub telefoniczny pod numer 12 61 85 765 (Janina Zięba-Palus).

 

Biuro Dyrektora

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Data publikacji: 
2019-08-26 13:05
Data wytworzenia: 
2019-08-26 12:37
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk
Ostatnia zmiana: 
2019-08-26 13:05
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński