Menu top

Cyberprzestępczość. 16-18.09.2019 r. Szczytno, K12/A/19

Data szkolenia:       16-09-2019r. - 18-09-2019r.
Miejsce szkolenia:  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111,       12-100 Szczytno
Grupa docelowa:    sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekajacych w tych wydziałach
Forma zajęć:            warsztaty

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl  
   
Wykładowcy

Krystian Mączka - dr inż., ekspert w zakresie przestępczości teleinformatycznej, biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej, adiunkt w Katedrze Informatyki Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, wykładowca Politechniki Śląskiej oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Autor wielu publikacji z zakresu zastosowań metod sztucznej inteligencji oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Agnieszka Gryszczyńska - Prokurator Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie del. do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, absolwentka kierunków: prawo, administracja, informatyka i ekonometria, doktor nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka wielu publikacji poświęconym prawnym aspektom informatyzacji.

Wojciech Warczak - podkomisarz, wykładowca w Zakładzie Badań nad Przestępczością i Terroryzmem WSPol w Szczytnie. W przeszlości w jednostkach terenowych prcował w pionach dochodzeniowo-śledczym oraz operacyjnym, gdzie zajmował się problematyką zwalczania przestępczości gospodarczej, w tym dotyczącej: własności intelektualnej, cyberprzestępczości, przestępczości bankowej i finansowej, oszustw internetowych oraz tzw. śledztwa finansowego. Uczestnik wielu konferencji i szk9oleń, zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

Krzysztof Wojciechowski podkom. mgr informatyki i ekonometrii, starszy wykładowca Instytutu Służby Kryminalnej Zakładu Cyberbezpieczeństwa Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Prowadzi zajęcia dotyczące pozyskiwania i badania dowodów elektronicznych z nośników komputerowych, zwalczania przestępczości w cyberprzestrzeni, rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania cyberprzestępstw popełnianych na szkodę banków oraz ich klientów i informatyki. Kierownik zadania badawczego „Metodyka pracy policjantów w związku z phishingiem”. Autor publikacji z przestępczości teleinformatycznej.
 
Tematyka szkolenia

Praktyczne aspekty przeszukania, zabezpieczenie materiału dowodowego.

Przepływy pieniężne w Internecie.

Techniczne znamiona przestępstw komputerowych. Opinia biegłego z zakresu informatyki. Współpraca z biegłym.

Najczęstsze błędy w opiniach i skutki ich powielenia dla biegu postępowania.

Problematyka pozyskiwania danych w sprawach z zakresu cyberprzestępczości.

Metodyki prowadzenia postępowań w wybranych sprawach z zakresu cyberprzestępczości:
- metodyka postępowania w sprawach dotyczących dystrybucji ransomware,
- metodyka postępowania w sprawach dotyczących oszustw komputerowych,
- metodyka postępowania w sprawach dotyczących mowy nienawiści.

Program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia dostępny dla osób zakwalifikowanych na szkolenie.

Informacje dodatkowe

Informujemy, że automatyczny zapis na szkolenie dostępny jest wyłącznie dla osób,
które uzupełniły dane o miejscu zatrudnienia i wykonywanym zawodzie w swoim profilu.
Prosimy o uzupełnienie danych w profilach.


O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja na szkolenie rozpocznie się 7 sierpnia 2019 r.

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

 sędzia Janusz Konecki

tel. (81) 458 37 58

      e-mail: j.konecki@kssip.gov.pl

organizacyjnie:

inspektor Katarzyna Kowalska

tel.  (81) 440 87 14

e-mail: k.kowalska@kssip.gov.pl

 

Zasady rekrutacji:

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

4.    W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

 

Data publikacji: 
2019-08-09 10:37
Data wytworzenia: 
2019-08-05 12:31
Autor treści: 
Katarzyna
Kowalska
Ostatnia zmiana: 
2019-08-09 10:37
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński