Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Kontakty z dzieckiem-aspekt prawny i aspekt praktyczny. 15.10.2019 r. , SO Łódź- C31/F/19

Szkolenie C31/F/19
Temat: Kontakty z dzieckiem-aspekt prawny i aspekt praktyczny.
Data szkolenia: 15-10-2019r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach z apelacji łódzkiej, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Wykładowcy

Henryk Haak - sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu, doktor habilitowany nauk prawnych,  wykładowca na szkoleniach m.in. dla sędziów oraz radców prawnych. Specjalista z zakresu prawa rodzinnego.

Tematyka szkolenia

 1. Ustalenie kontaktów, w tym kontaktów na tle opieki naprzemiennej. Realizacja prawa i obowiązku kontaktów w prawie krajowym i unijnym.
 2. Działania ,,przymuszające” do postępowania zgodnego z treścią orzeczenia sądu.
 3. Przymusowe odebranie dziecka.

 4. Przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.
   

  Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora:                                       

  merytorycznie:  
  sędzia Anna Cybulska
  tel. 81 458 37 57
  e-mail: a.cybulska@kssip.gov.pl        

  organizacyjnie:

  główny specjalista ds. szkoleń Katarzyna Ścibak

  tel. 81 458 37 43

  e-mail: k.scibak@kssip.gov.pl
   

  W celu dokonania zgłoszenia na szkolenie należy:

  Zasady rekrutacji:

  Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

  1. W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem:

  http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne

  2. W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

  3.   Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział  Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

  4.  W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00.

Data publikacji: 
2019-07-31 12:47
Data wytworzenia: 
2019-07-30 11:10
Autor treści: 
Katarzyna
Ścibak
Ostatnia zmiana: 
2019-07-31 12:47
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński