Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Dokument jako dowód w postępowaniu cywilnym. C10/C/19, SO Gliwice, 23.10.2019 r.

Szkolenie C10/C/19
Temat: Dokument jako dowód w postępowaniu cywilnym.
Data szkolenia: 23-10-2019r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Gliwicach, Budynek sali rozpraw karnych ds. przestępczości zorganizowanej, ul. Zawiszy Czarnego 1F, GLIWICE
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych, rodzinnych i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego z apelacji katowickiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Wykładowcy

Krzysztof Górski - Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, w latach 2007 – 2009 wizytator do spraw gospodarczych w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Doświadczony wykładowca z zakresu procedury cywilnej oraz prawa gospodarczego, prowadzi szkolenia dla aplikantów, sędziów, radców prawnych.

Tematyka szkolenia

 1. Nowe źródła dowodowe, np.: poczta elektroniczna, portale społecznościowe, komunikatory internetowe i ich znaczenie prawne. Dokument w świetle przepisów prawa materialnego. Forma dokumentowa a forma pisemna i forma elektroniczna. Nowe techniki komunikacji elektronicznej i utrwalania oświadczeń (informacji) jako dokument w rozumieniu przepisów prawa materialnego. Data pewna w przypadku dokumentów w postaci elektronicznej. Dokumenty wtórne – ocena wiarygodności i mocy dowodowej. Ocena prawna dokumentu utrwalającego ciąg zdarzeń i oświadczeń o różnym znaczeniu prawnym, pochodzących od różnych podmiotów (np. organów władzy publicznej i podmiotów „prywatnych” - np. dziennik budowy).
 2. Przedmiot i ocena dowodu z dokumentu w kontekście wymogów sprawności postępowania i zasad koncentracji materiału procesowego. Relacje prawne (materialne i procesowe) między  dowodem z dokumentu i dowodem z zeznań świadka.
 3. Ograniczenia dowodowe w prawie materialnym i prawie procesowym (w tym także w ramach projektowanej nowelizacji k.p.c. przywracającej postępowanie w sprawach gospodarczych). Problematyka umów dowodowych. Analiza bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych.

  Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

      - merytorycznie:
  sędzia Grzegorz Kister

  tel. 81 81 458 37 54                                 

  e-mail: g.kister@kssip.gov.pl

  organizacyjnie:
  specjalista ds. szkoleń Katarzyna Ścibak

  tel. 81 458 37 43

  e-mail: k.scibak@kssip.gov.pl
   

 4. W celu dokonania zgłoszenia na szkolenie należy:

  Zasady rekrutacji:

  Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

  1. W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem:

  http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne

  2. W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

  3.   Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział  Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

  4.  W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00.

Data publikacji: 
2019-07-26 17:28
Data wytworzenia: 
2019-07-26 14:04
Autor treści: 
Katarzyna
Ścibak
Ostatnia zmiana: 
2019-07-26 17:28
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński