Menu top

Komunikatywność i walory językowe uzasadnień orzeczeń - 20-22 listopada 2019 r. - KSSiP Lublin - C25/D/19

Data szkolenia: 20-22 listopada 2019 r.
Miejsce szkolenia: KSSiP Lublin
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach

Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Wykładowcy

Jacek Sadomski doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym monografii dotyczących ochrony dóbr osobistych: „Naruszenie dóbr osobistych przez media. Analiza praktyki sądowej”, Warszawa 2003, „Konflikt zasad – ochrona dóbr osobistych a wolność prasy”. Warszawa 2008, a także współautor komentarzy: do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (red. J. Wierciński, Warszawa 2014) oraz Konstytucji RP (red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016). Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Przez wiele lat przewodniczący sekcji Prawa Cywilnego, a następnie sekcji Prawa Ustrojowego i Postępowania Cywilnego w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

Grzegorz Zarzeczny - doktor, językoznawca i glottodydaktyk, trener prostego języka. Jeden z twórców polskiego modelu efektywnej komunikacji i certyfikatu prostej polszczyzny. W latach 2014-15 dla MSW tworzył standard językowy nowych formularzy w Systemie Rejestrów Państwowych oraz serwisu Obywatel.gov.pl. Od 2016 r. szkoli pracowników Służby Cywilnej na zlecenie KPRM oraz wspiera ZUS w upraszczaniu komunikacji z klientami. Zatrudniony jest w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Tematyka szkolenia

Komunikatywność i walory językowe uzasadnień orzeczeń

Wybór najskuteczniejszej wersji komunikatu – rodzaje komunikacji i oddziaływanie na odbiorcę – wygłaszanie uzasadnienia ustnego.

Zasoby języka polskiego (elementy języka, kod ograniczony i kod rozwinięty).

Poprawność językowa (najczęściej popełnianie błędy językowe w komunikacji prawniczej, najważniejsze normy i zasady językowe – składniowe, ortograficzne i interpunkcyjne).

Prosta polszczyzna/prosty język (zasady tworzenia komunikatów prawnych, przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu odbiorców, upraszczanie komunikacji publicznej).

Sporządzanie uzasadnienia – warsztaty.

Budowa uzasadnienia – założenia modelowe na tle orzecznictwa:

 • założenia modelowe co do struktury uzasadnienia i ich podstawa normatywna;
 • budowa uzasadnienia jako element komunikacji;
 • ustne motywy orzeczenia, uzasadnienie pisemne, uzasadnienie zdania odrębnego – analogie i odrębności w budowie;
 • uzasadnienie skrócone – specyfika i sposób konstruowania;
 • struktura uzasadnienia w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.

Budowa uzasadnienia – problemy praktyczne:

 • sposób konstrukcji uzasadnienia i organizacja jego treści;
 • budowa ustnych motywów rozstrzygnięcia;
 • uzasadnienie pisemne a uzasadnienie „wygłoszone” i jego transkrypcja – odrębności w sposobie formułowania na tle wniosków z dotychczasowej praktyki;
 • technika referowania dotychczasowego przebiegu postępowania;
 • opis ustaleń faktycznych i sposobu ich dokonania;
 • budowa części prawnej;
 • uzasadnienia orzeczeń wpadkowych i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

 - merytorycznie:  

   sędzia dr Agnieszka Orłowska
   tel. (81) 440 87 13
   e-mail: a.orlowska@kssip.gov.pl

organizacyjnie:

   Główny Specjalista ds. szkoleń Małgorzata Staniak
   tel.  (81) 440 87 39
   e-mail: m.staniak@kssip.gov.pl

Zasady rekrutacji:
 

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

 • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
 • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
 • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

4.    W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

 

Data publikacji: 
2019-07-24 14:50
Data wytworzenia: 
2019-07-23 16:22
Autor treści: 
Małgorzata
Staniak
Ostatnia zmiana: 
2019-07-24 14:50
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński