Język strony

Menu top

Prawo pracy – wybrane zagadnienia - 21 listopada 2019 r. - SA Białystok - C37/A/19

Data szkolenia: 21 listopada 2019 r.
Miejsce szkolenia: SA Białystok
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego


Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

 

Wykładowca


Joanna Unterschütz dr hab., profesor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Autorka publikacji w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz prawnokarnej ochrony praw osób wykonujących pracę zarobkową.

 

Tematyka szkolenia

Prawo pracy – wybrane zagadnienia.

Wybrane zagadnienia na tle zmian Kodeksu Pracy oraz innych przepisów z zakresu prawa pracy.

Prekluzja dowodowa w sprawach ze stosunku pracy.

Sposoby zabezpieczania roszczeń w prawie pracy. Analiza bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych.

 

Program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest dla osób zapisanych na szkolenie.

Zapisy na kurs trwają od 12 lipca 2019 r. 

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Informujemy, że automatyczny zapis na szkolenie dostępny jest wyłącznie dla osób, które uzupełniły dane o miejscu zatrudnienia i wykonywanym zawodzie w swoim profilu.

Prosimy o uzupełnienie danych w profilach.

 

UWAGA – prosimy nie zapisywać się jednocześnie na listę oczekujących i na listę podstawową szkolenia.

 

W razie trudności z Platfromą Szkoleniową proszę o kontakt z numerem telefonu (81) 440-87-14.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

 prokurator Dorota Kazanowska

tel. 669 028 703

      e-mail: d.kazanowska@kssip.gov.pl

organizacyjnie:

główny specjalista Małgorzata Staniak

tel.  (81) 440 87 39

e-mail: m.staniak@kssip.gov.pl

 

Zasady rekrutacji:

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

4.    W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

 

 

Data publikacji: 
2019-07-24 14:52
Data wytworzenia: 
2019-07-23 15:00
Autor treści: 
Małgorzata
Staniak
Ostatnia zmiana: 
2019-07-24 14:52
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński