Język strony

Menu top

2 WOLNE MIEJSCA NA SEMINARIUM JĘZYKOWYM “Summer School of Legal French”, 05-09.08.2019 r., Kromeriz (Czechy)

Data szkolenia:

05-09.08.2019 r.

Miejsce szkolenia:

Kromeriz, Czechy

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy, referendarze, asystenci, urzędnicy

Forma zajęć:

seminarium

Termin zgłoszeń:

07.07.2019 r.

Język roboczy:

francuski (poziom B2)

Sygnatura:

M15/A2/19

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy, asystentów sędziów oraz urzędników do udziału w Seminarium organizowanym przez Akademię Sądowniczą Republiki Czeskiej pod tytułem Summer School of Legal French. Seminarium odbędzie się w dniach 05-09 sierpnia 2019 r. w siedzibie Akademii w Kromeriz (Czechy) Kromeriz, [Smetanova 3921 (U Sýpek; Building C of the Judicial Academy). GPS: Loc: 49°17'57.684"N, 17°23'2.539"E].

Tematy, które będą przedmiotem szkolenia językowego dotyczyć będą: Criminal law; Cross-border cooperation in criminal cases; EAW; organized crime; drug trafficking; Juvenile crime, joint investigation teams; cross-border evidence taking;

 

Zasady finansowania

Akademia Sądownicza Republiki Czeskiej pokrywa za uczestników następujące koszty:

 - zakwaterowania i wyżywienia (05.08.2019 r. - 09.08.2019 r.)

- szkolenie rozpoczyna się 05 sierpnia 2019 r. o godz. 13:00, a kończy 09 sierpnia 2019 r. o godz. 13:00

Koszty przejazdu uczestników na miejsce szkolenia nie są refundowane przez organizatora ani KSSiP.

KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia.

 

 Warunki uczestnictwa

  1. dokonanie w terminie do 07 lipca 2019 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M15/A2/19 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego, a także z zaznaczeniem grupy językowej: FRANCUSKA.
  2. dokonanie w terminie do 07 lipca 2019 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły
  3. znajomość języka roboczego szkolenia (angielski lub francuski) - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
  4. uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez organizatora, tj. Akademia Sądownicza Republiki Czeskiej.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

  • Formularz aplikacyjny

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_zwykly.doc

  • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2019

https://www.kssip.gov.pl/node/5847

  • Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Dariusz Szawurski-Radetz

tel. +48 81 440 87 17

d.szawurski-radetz@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2019-06-17 12:41
Data wytworzenia: 
2019-06-11 15:54
Autor treści: 
Dariusz
Szawurski-Radetz
Ostatnia zmiana: 
2019-07-02 16:03
Autor zmiany: 
Dariusz
Szawurski-Radetz