Język strony

Menu top

Spotkanie przedstawicieli instytucji szkolących kadry wymiaru sprawiedliwości w państwach Grupy Wyszehradzkiej

W dniach 28 i 29 maja 2019 r. w siedzibie Słowackiej Akademii Sędziowskiej w Pezinoku odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji szkolących kadry wymiaru sprawiedliwości  na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech i w Polsce, którego celem było wzmocnienie wzajemnej współpracy w ramach państw Grupy Wyszehradzkiej.  Zorganizowane ono zostało przez Stronę słowacką w ramach  aktualnej prezydencji Słowacji w Grupie V4.

Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury reprezentował Zastępca Dyrektora KSSiP prokurator Ryszard Tłuczkiewicz oraz Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej sędzia Agnieszka Kluczyńska-Cichocka.

Wydarzenie zostało zainagurowane uroczystą kolacją na zamku w Pezinoku, w której uczestniczył również Minister Sprawiedliwości Słowacji oraz Przewodnicząca Rady Sądowniczej Słowacji. Podczas oficjalnych przemówień podkreślano wagę wzajemnej współpracy pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej w zakresie kształcenia kadr wymiaru sprawiedliwości.

Kolejnego dnia przedstawiciele instytucji szkolących kadry wymiaru sprawiedliwości zaprezentowali dotychczasowe wydarzenia szkoleniowe zorganizowane w latach 2017-2018 w ramach Grupy V4  przez poszczególne kraje, a także  plany w tym zakresie na kolejne lata. Spotkanie umożliwiło także bezpośrednią dyskusję i wymianę doświadczeń.

Spotkanie zakończyło się podpisaniem deklaracji współpracy w zakresie realizacji szkoleń dla kadr wymiaru sprawiedliwości w ramach Grupy V4 w latach 2019 i 2020.

 

Biuro Dyrektora

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

 

Data: 
czwartek, Czerwiec 6, 2019
Data publikacji: 
2019-06-06 15:18
Data wytworzenia: 
2019-06-06 15:20
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk