Język strony

Menu top

Prawna ochrona zwierząt, 21-23 października 2019 r. Dębe - K29/B/19

Data szkolenia: 21-23 października 2019 r.
Miejsce szkolenia: KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenie jest prowadzona wyłącznie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP.

WYKŁADOWCY:

Marcin Natkaniec prokurator Prokuratury Rejonowej w Słupsku pełniący funkcję Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Słupsku. Specjalizuje się w ochronie prawnej zwierząt.

Agnieszka Goździk prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie delegowana do Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej. Koordynator Prokuratury Krajowej z zakresu karno-prawnej ochrony zwierząt.

TEMATYKA SZKOLENIA:

"Prawna ochrona zwierząt"

1. Krajowe i unijne regulacje dotyczące ochrony zwierząt.

2. Status prawny zwierząt (zwierzęta domowe, gospodarskie, wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, specjalnych). 

3. Standardy postępowania ze zwierzętami (humanitarne traktowanie zwierząt).

4. Wybrane przestępstwa i wykroczenia dotyczące znęcania się nad zwierzętami.

5. Wybrane przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom – przegląd orzecznictwa.

6. Środki administracyjno-prawne służące ochronie zwierząt.

7. Środki administracyjno-prawne służące ochronie zwierząt stosowane w postępowaniu karnym. Odebranie zwierząt i egzekucja przepadku zwierząt.

8. Rola i zadania organizacji społecznych w świetle ustawy o ochronie zwierząt.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora:

merytorycznie:

prokurator Beata Klimczyk

tel. 81 440 87 34

e-mail: b.klimczyk@kssip.gov.pl

 

organizacyjnie:

główny specjalista ds. szkoleń Magdalena Mitrut-Mełgieś

tel. 81 458 37 46

e-mail: m.mitrut@kssip.gov.pl

 

Zasady rekrutacji:

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

 

Data publikacji: 
2019-06-05 08:36
Data wytworzenia: 
2019-05-31 13:11
Autor treści: 
Magdalena
Mitrut-Mełgieś
Ostatnia zmiana: 
2019-06-05 08:36
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński