Menu top

Komunikatywność i walory językowe uzasadnień orzeczeń 23-25 października 2019r. Dębe-K30/C/19

Data szkolenia: 23-25 października 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach

Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login


Wykładowcy

Artur Ozimek
sędzia V Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Lublinie, w latach 2009-2015 rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Lublinie, w 2015 r. członek Zespołu ds. Standardów Komunikacji w Sądach przy Ministrze Sprawiedliwości, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, współautor publikacji pt. Status Prawny Dziennikarza (LEX 2014) oraz Sądowe ABC – poradnik dla dziennikarzy.

Mariusz Rutkowski
prof. dr hab. nauk humanistycznych, Dyrektor Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM. Językoznawca zajmujący się teorią nazw własnych, lingwistyczną analizą dyskursu publicznego, językiem mediów. Autor i współautor pięciu opracowań książkowych (w tym m.in. monografii dotyczącej języka urzędowego) oraz ponad osiemdziesięciu artykułów i rozpraw naukowych.

Tematyka szkolenia

„Komunikatywność i walory językowe uzasadnień orzeczeń”
1. Zasoby języka polskiego (elementy języka, kod ograniczony i kod rozwinięty).
2. Poprawność językowa (najczęściej popełnianie błędy językowe w komunikacji prawniczej, najważniejsze normy i zasady językowe – składniowe, ortograficzne i interpunkcyjne).
3. Prosta polszczyzna/prosty język (zasady tworzenia komunikatów prawnych, przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu odbiorców, upraszczanie komunikacji publicznej).
4. Wybór najskuteczniejszej wersji komunikatu. Styl ciężki a styl dobry. Zabiegi retoryczne w uzasadnieniu.
5. Uzasadnienie i jego składniki oraz zawartość.
6. Sporządzanie uzasadnień – warsztaty.

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

 - merytorycznie:  sędzia dr Janusz Konecki
   tel. (81) 458 37 58
   e-mail: j.konecki@kssip.gov.pl

organizacyjnie: Zastępca Kierownika Działu Szkoleń Monika Wolińska
   tel.  (81) 458 37 49
   e-mail: m.wolinska@kssip.gov.pl
 

Zasady rekrutacji:
 

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

4.    W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

 

Data publikacji: 
2019-05-10 11:56
Data wytworzenia: 
2019-05-10 10:47
Autor treści: 
Monika
Wolińska
Ostatnia zmiana: 
2019-05-10 11:56
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński