Menu top

„Praktyczne aspekty różnorodności kulturowej w postępowaniu karnym”, 29 - 31 maj 2019r., Dębe K24/A/19

Data szkolenia: 29 - 31 maja 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem

Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury

Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login
 

Wykładowcy

Paweł Nowak dr hab., profesor KUL, Kierownik Katedry Języka Mediów i Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. Autor i współautor szeregu publikacji, w tym: ,,Manipulacja w języku” (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004), ,,O sztuce publicznego występowania i komunikacji społecznej’’ (Wydawnictwo Wszechnicy Polskiej i EFS, Warszawa 2007), ceniony i doświadczony wykładowca oraz trener z komunikacji masowej i interpersonalnej, z komunikacji językowej w mass mediach, z retoryki oraz z pragmatyki językowej.

Urszula Cur -psycholog, od grudnia 2016 roku do chwili obecnej radca koordynator Zespołu Wsparcia Psychologicznego Centralnego Biura Śledczego Policji, psycholog konsultant w sprawach kryminalnych, biegły sądowy, wykładowca, trener.

Marta Wójcicka dr hab., adiunkt w Zakładzie Kultury Polskiej w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie, specjalista public relations. Autorka wielu publikacji na temat komunikacji kulturowej oraz pamięci zbiorowej w aspekcie kulturowym i międzykulturowym. 

Paweł Kaczor sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka. Specjalista z zakresu prawa karnego

 

Tematyka szkolenia

„Praktyczne aspekty różnorodności kulturowej w postępowaniu karnym”

1. Poznawanie różnic kulturowych na użytek postępowania karnego:

- komunikacja międzykulturowa – źródła, bariery kulturowe i komunikacyjne;

- postępowanie karne jako spotkanie międzykulturowe.

2. Komunikacja i antropologia kulturowa wobec odmienności, językowy obraz świata i jego wpływ na postrzeganie „Nas” i „Ich”:

- język a rzeczywistość – opis, kreacja i interpretacja;

- językowy obraz świata jako zbiór sądów i przekonań o rzeczywistości wyrażony w języku;

- opozycja SWÓJ – OBCY jako podstawa rozwoju kultury oraz stereotypowego widzenia świata.

3. Wyzwania dla prokuratora i sędziego wynikające z różnorodności kulturowej uczestników postępowania karnego.

4. Przesłuchiwanie osób wywodzących się z różnych kultur: - standardowe kompetencje i zaplecze kulturowe przesłuchującego;

- konsekwencje różnic kulturowych w komunikacji werbalnej
i niewerbalnej w trakcie przesłuchania;

- postawa równościowa i umiejętność przyjmowania perspektywy jako ważne zasoby interpersonalne przesłuchującego.

5. Rola skryptów kulturowych w postępowaniu karnym:

- sposoby wyrażania emocji w kulturach ekspresyjnych i powściągliwych, ceremonialnych i nieceremonialnych;

- mylne interpretacje w komunikacji niewerbalnej (gesty, wyraz twarzy,ubiór wygląd zewnętrzny).

6. Zasady horyzontalne Unii Europejskiej a skuteczność komunikacji:

- wartościowanie jawne i ukryte w języku;

- język korekty politycznej i język neutralny w komunikacji publicznej;

- dyskryminacja jawna i ukryta oraz dyskryminacja stara i nowa a perspektywa odbiorcy wypowiedzi.

7. Wyzwania dla prokuratora i sędziego wynikające z różnorodności kulturowej uczestników postępowania karnego - ciąg dalszy zajęć.

8. Przesłuchiwanie osób wywodzących się z różnych kultur… - ciąg dalszy zajęć.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

   - merytorycznie:

  Beata Klimczyk

  tel. 81 440 87 34

   e-mail: b.klimczyk@kssip.gov.pl

 

organizacyjnie:

Ewelina Bożyk-Dyszczak

tel.  81 458 37 53

e-mail: e.dyszczak@kssip.gov.pl

 

Zasady rekrutacji:

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

4.    W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

Data publikacji: 
2019-04-15 16:11
Data wytworzenia: 
2019-04-15 14:16
Autor treści: 
Ewelina
Bożyk-Dyszczak
Ostatnia zmiana: 
2019-04-16 12:53
Autor zmiany: 
Ewelina
Bożyk-Dyszczak