Menu top

Zasady prowadzenia urządzeń ewidencyjnych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury - wybrane zagadnienia, 9 września 2019 r. Poznań - U15/G/19

Data szkolenia: 9 września 2019 r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Okręgowa w Poznaniu ul. Solna 10,61-736 Poznań

Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Szkolenie dla regionu: poznańskiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

 

Wykładowcy:

Wiesława Jelińska - Starszy Inspektor do Spraw Biurowości w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku.

 

Tematyka szkolenia:

"Zasady prowadzenia urządzeń ewidencyjnych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury - wybrane zagadnienia"

1. Zasady prowadzenia urządzeń ewidencyjnych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury - wybrane zagadnienia.

2. Czynności sekretariatu w związku ze skierowaniem przez prokuratora środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym i administracyjnym.

3. Gromadzenie, przetwarzanie i generowanie danych do sprawozdań statystycznych w zakresie spraw cywilnych i administracyjnych.

4. Zasady funkcjonowania rejestrów dotyczących elektronicznego pokwitowania odbioru (EPO).

5. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych w zakresie ewidencji środków zapobiegawczych, kosztów i czynności sekretariatu w sprawach zawieszonych.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

  prokurator Beata Klimczyk

   tel. 81 440 87 34

   e-mail: b.klimczyk@kssip.gov.pl

organizacyjnie:

główny specjalista ds. szkoleń Magdalena Mitrut-Mełgieś

tel.  (81) 458 37 46

e-mail: m.mitrut@kssip.gov.pl

 

Zasady rekrutacji:

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

Data publikacji: 
2019-04-15 16:12
Data wytworzenia: 
2019-04-15 13:42
Autor treści: 
Magdalena
Mitrut-Mełgieś
Ostatnia zmiana: 
2019-04-15 16:12
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński