Menu top

Postępowanie spadkowe z elementem transgranicznym - 9-11 września 2019 r. - Dębe - C14/B/19

Data szkolenia: 9-11 września 2019 r.
Miejsce szkolenia: Dębe
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych sądów rejonowych, sędziowie sądów okręgowych orzekających w instancji odwoławczej oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy w prokuratury zajmujących się sprawami z zakresu prawa cywilnego


Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

 

Wykładowca

dr hab. Piotr Rylski – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Biura Studiów i Analiz SN delegowany do wykonywania czynności w Izbie Cywilnej, radca prawny. Autor publikacji z zakresu postępowania cywilnego, międzynarodowego i europejskiego postępowania cywilnego.

 

Tematyka szkolenia

Postępowanie spadkowe z elementem transgranicznym

  • Źródła postępowania spadkowego z elementem transgranicznym – umowy międzynarodowe, Rozporządzenie nr 650/2012.
  • Zakres stosowania rozporządzenia nr 650/2012.
  • Rozporządzenie nr 650/2012 – jurysdykcja krajowa sądów w sprawach spadkowych.
  • Rozporządzenie nr 650/2012 - uznawanie i wykonywanie orzeczeń zagranicznych w sprawach spadkowych oraz przyjmowanie zagranicznych dokumentów.
  • Europejskie poświadczenie spadkowe – postępowanie w przedmiocie wydania, skutki i zaskarżanie.
  • Postępowania w przedmiocie zabezpieczenia spadku, spisu inwentarza oraz wykazu inwentarza.

 

Program szkolenia

 Zapisy na kurs rozpoczną się 15 kwietnia 2019 r.

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

 UWAGA – proszę nie zapisywać się jednocześnie na listę oczekujących i na listę podstawową szkolenia.

W razie trudności z Platfromą Szkoleniową proszę o kontakt z numerem telefonu (81) 440-87-14.

 

Adresatami szkolenia są sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych sądów rejonowych, sędziowie sądów okręgowych orzekających w instancji odwoławczej oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy w prokuratury zajmujących się sprawami z zakresu prawa cywilnego ze wszystkich apelacji i regionów

 ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYMI LIMITAMI MIEJSC:

 

  Prokuratorzy i asesorzy prokuratury - 5 miejsc.

 

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

 sędzia Anna Cybulska

tel. (81) 458 37 57

      e-mail: a.cybulska@kssip.gov.pl

organizacyjnie:

główny specjalista Małgorzata Staniak

tel.  (81) 440 87 39

e-mail: m.staniak@kssip.gov.pl

 

Zasady rekrutacji:

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

4.    W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

 

 

Data publikacji: 
2019-04-15 16:14
Data wytworzenia: 
2019-04-12 13:27
Autor treści: 
Małgorzata
Staniak
Ostatnia zmiana: 
2019-04-15 16:14
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński