Menu top

Sędzia - ,,sprawny mediator”, 5 – 7 czerwca 2019 r. Ośrodek Szkoleniowy w Dębem, C24/A/19

Data szkolenia: 5 - 7 czerwca 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem

Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczych, rodzinnych i nieletnich

Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login
 

Wykładowcy

Beata Wagner trener szkoleń mediacyjnych, stały mediator sądowy. Od wielu lat prowadzi zajęcia z komunikacji i umiejętności rozwiązywania sporów, procedur mediacyjnych i konstruowania ugód, a także umiejętności doradczych.

Marlena Turlewicz trener szkoleń mediacyjnych, stały mediator sądowy z wieloletnim doświadczeniem; prowadzi zajęcia oraz szkolenia z zakresu komunikacji, rozwiązywania konfliktów.

Anna Kalisz dr hab. nauk prawnych, radca prawny, asystent specjalista ds. prawa europejskiego VII Wydziału Prawa Europejskiego Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, wieloletni wykładowca w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPiA UMCS w Lublinie, wykładowca w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania UJD w Częstochowie. Jako wykładowca prowadziła zajęcia oraz szkolenia  z zakresu negocjacji i mediacji społecznych, mediacji i innych alternatywnych form rozwiązywania sporów, z zakresu interpretacji prawa wspólnotowego i krajowego dla radców prawnych, sędziów, mediator sądowy. Autorka i współautorka książek i artykułów z dziedziny negocjacji i mediacji.

Adam Zienkiewicz dr nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, autor ekspertyz naukowych dotyczących projektów zmian ustawowych w zakresie mediacji i innych form polubownego rozwiązywania sporów, a także autor licznych monografii i artykułów z tej dziedziny publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Stały mediator Ośrodka Mediacji Gospodarczej w Olsztynie.

 

Tematyka szkolenia

Sędzia - ,,sprawny mediator”

1. Istota postępowania mediacyjnego – wielocelowość mediacji.

2. Sytuacje konfliktu w praktyce, diagnoza konfliktu, tzw. ,,koło konfliktu”

3. Sytuacje konfliktu w praktyce, diagnoza konfliktu, tzw. ,,koło konfliktu”

4. Postępowanie mediacyjne w każdym rodzaju sprawy.

5. Mediacja a wymiar sprawiedliwości.

6. Naprawienie szkody/zadośćuczynienie w postępowaniu karnym.

7. Wychowawcza rola mediacji w postępowaniach w sprawach nieletnich.

8. Rola emocji w postępowaniu w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

9. Dylematy praktyki mediowania na tle zasad bezstronności i neutralności mediatora.

10. Efektywny przebieg mediacji gospodarczej – kazusy i ich analiza.

11. Mediator jako strażnik jakości ugody.

12. Język ugody a satysfakcja psychologiczna stron.

13. Język ugody a język prawny i prawniczy.

14. Forma ugody.

15. Problematyka zatwierdzania ugody.

16. Różnorodne role mediatorów i prawników w mediacji.

17. Prawnik i jego główne role w mediacji.

18. Stereotypy funkcjonowania w przestrzeni publicznej i wśród prawników na temat mediacji.

19. Główne obawy stron przed rozwiązywaniem sporów na temat mediacji, bariery w popularyzacji instytucji mediacji.

20. Jak nakłaniać strony do mediacji i zawarcia ugody.

21. Wybór odpowiedniego mediatora, współpraca sądu z mediatorem – możliwości i granice).

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

   - merytorycznie:

  Anna Cybulska

  tel. 81 458 37 57

   e-mail: a.cybulska@kssip.gov.pl  

 

organizacyjnie:

Ewelina Bożyk-Dyszczak

tel.  81 458 37 53

e-mail: e.dyszczak@kssip.gov.pl

 

Zasady rekrutacji:

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

4.    W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

Data publikacji: 
2019-04-10 12:21
Data wytworzenia: 
2019-04-09 11:34
Autor treści: 
Ewelina
Bożyk-Dyszczak
Ostatnia zmiana: 
2019-04-12 11:57
Autor zmiany: 
Ewelina
Bożyk-Dyszczak