Język strony

Menu top

Europejski Nakaz Dochodzeniowy w praktyce, 11 września 2019 r. Gliwice - K6/C/19

Data szkolenia: 11 września 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Gliwicach, Budynek sali rozpraw karnych ds. przestępczości zorganizowanej, ul. Zawiszy Czarnego 1F, GLIWICE

Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury

Szkolenie dla apelacji/regionu: katowickiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

 

Wykładowcy:

Agnieszka Kępka - prokurator Prokuratury Okręgowej w Lublinie specjalizujący się w problematyce obrotu prawnego z zagranicą, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

 

Tematyka szkolenia:

"Europejski Nakaz Dochodzeniowy w praktyce"

1. Nowy model współpracy międzynarodowej w zakresie uzyskiwania materiału dowodowego z państw Unii Europejskiej:

- europejski nakaz dochodzeniowy ( END ) a inne instrumenty współpracy międzynarodowej w sprawach karnych;

- podstawy prawne;

- zasady stosowania.

2. Przedmiotowy i terytorialny zakres stosowania END:

- czynności objęte END;

- wyłączenie stosowania END;

- przesłanki wydania/odmowy wydania END;

- przesłanki wykonania/odmowy wykonania END.

3. Procedura wydania i wykonania END:

- organy uprawnione do wydania END, podział kompetencji;

- organy uprawnione do wykonania END, podział kompetencji.

4. Procedura wydania i wykonania END:

- formularze w procedurze END;

- postanowienie o wydaniu/wykonaniu END;

- środki odwoławcze w procedurze END;

- terminy w procedurze END.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

  prokurator Dorota Kazanowska

   tel. 81 440 87 25

   e-mail: d.kazanowska@kssip.gov.pl

organizacyjnie:

główny specjalista ds. szkoleń Magdalena Mitrut-Mełgieś

tel.  (81) 458 37 46

e-mail: m.mitrut@kssip.gov.pl

 

Zasady rekrutacji:

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

Data publikacji: 
2019-04-08 10:25
Data wytworzenia: 
2019-04-08 09:51
Autor treści: 
Magdalena
Mitrut-Mełgieś
Ostatnia zmiana: 
2019-05-23 13:20
Autor zmiany: 
Magdalena
Mitrut-Mełgieś