Menu top

Gwarancje procesowe dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym w świetle regulacji Unii Europejskiej, 12-14 czerwca 2019 r. - K13/19

 

Data szkolenia:

12-06-2019 r. - 14-06-2019 r.

Miejsce szkolenia:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin

Grupa docelowa:

sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury - wszystkie apelacje

Forma zajęć:

seminarium i warsztatyWykładowcy

Sławomir Buczma dr nauk prawnych, sędzia Sądu Rejonowego w Brodnicy delegowany do Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej w Brukseli, ''przewodniczący Europejskiego Komitetu ds. Problematyki Przestępczości Rady Europy (CDPC).

Agnieszka Haś - dr, pracownik Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.

Alicja Kuroń wiceprezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie, koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Tematyka szkolenia

  1. Zasady odpowiedzialności dzieci w polskim prawie karnym.
  2. Uprawnienia procesowe dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym. Przesłuchanie dziecka - metodyka pracy sędziego.
  3. Psychologiczne aspekty przesłuchania dziecka. Rozwój  poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży – podstawowe prawidłowości i uwarunkowania.
  4. Najważniejsze zasady dotyczące przesłuchiwania podejrzanych i oskarżonych dzieci. Czynniki istotne w psychologicznej ocenie wypowiedzi dzieci.
  5. Minimalne gwarancje, prawa procesowe podejrzanych i  oskarżonych w świetle prawa Unii Europejskiej, przegląd dyrektyw unijnych.

Program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia dostępny dla zakwalifikowanych uczestników.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na szkolenie rozpocznie się w dniu 8 kwietnia 2019 r.

Zasady rekrutacji:

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Realizacji Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

4.         W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

 

Data publikacji: 
2019-04-02 15:42
Data wytworzenia: 
2019-04-01 12:49
Autor treści: 
Małgorzata
Wójtowicz-Dołęga
Ostatnia zmiana: 
2019-04-02 15:42
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński