Menu top

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności - wybrane zagadnienia, 3-5 czerwca 2019r. Dębe , K15/A/19

Data szkolenia: 03-06-2019r. - 05-06-2019r.
Miejsce szkolenia: KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi, prokuratorzy, asesorzy prokuratury
Forma zajęć: seminarium


Wykładowcy

Agnieszka Haś - dr, pracownik Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.

Alicja Kuroń wiceprezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie, koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Zbigniew Lew-Starowicz profesor zwyczajny, dr hab. nauk medycznych, psychiatra, seksuolog, psychoterapeuta, biegły sądowy, Konsultant Krajowy w dziedzinie seksuologii, Kierownik Pracowni Psychoterapii i Rehabilitacji Seksualnej na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Kierownik Zakładu Seksuologii Medycznej i Psychoterapii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, autor licznych publikacji naukowych.

Maria Beisert profesor nauk społecznych z dziedziny psychologii. Kierownik Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada bogaty dorobek naukowy z dziedziny psychologii i seksuologii, jest autorem lub współautorem licznych publikacji dotyczących wykorzystania seksualnego dzieci w tym dotyczących pedofilii oraz wykorzystania seksualnego dziecka w systemie rodzinnym.
 
Tematyka szkolenia
  1. Zjawisko wykorzystania seksualnego małoletnich. Charakterystyka wykorzystania seksualnego dziecka, etiopatogeneza, symptomy, konsekwencje krótko- i długotrwałe.
  2. Charakterystyka sprawców wykorzystania seksualnego dzieci.
  3. Etiologia sprawstwa, typy sprawców (sprawcy rodzinni i pozarodzinni), różnice w działaniach odmiennych typów sprawców, konsekwencje ich działań.
  4. Przedmiot i zakres ekspertyzy psychologicznej w sprawach świadków przestępstw seksualnych.
  5. Przesłuchanie osób pokrzywdzonych przestępstwami przeciwko wolności seksualnej – metodyka pracy sędziego.
  6. Współpraca sędziego i psychologa w zakresie przesłuchania osób pokrzywdzonych przestępstwami przeciwko wolności seksualnej – wskazanie dobrych praktyk.
  7. Szczególny tryb przesłuchania pokrzywdzonych przestępstwami przeciwko wolności seksualnej – aspekty psychologiczne.
  8. Karnoprawna ochrona pokrzywdzonych w zakresie czynów godzących w wolność seksualną.
  9. opinia psychiatryczna i seksuologiczna w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej.
  10. Postępowanie ze sprawcą o zaburzonych preferencjach seksualnych.

 

Program szkolenia

Program szkolenia dostępny tylko dla uczestników szkolenia.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja wyłącznie przez Platformę Szkoleniową KSSiP rozpocznie się 8 kwietnia 2019r.
Koordynacja merytoryczna z ramienia KSSiP:


Beata Klimczyk


Obsługa organizacyjna:
Agata Broichmann

 

Data publikacji: 
2019-04-01 12:03
Data wytworzenia: 
2019-04-01 08:25
Autor treści: 
Agata
Broichmann
Ostatnia zmiana: 
2019-04-01 12:46
Autor zmiany: 
Agata
Broichmann