Język strony

Menu top

Czynności kuratorów dla dorosłych w postępowaniu wykonawczym, 10 kwietnia 2019 r., SA Łódź, sygn. U2/F/19

Data szkolenia: 10 kwietnia 2019 r. 
Miejsce szkolenia: SA Łódź
Grupa docelowa: zawodowi kuratorzy dla dorosłych
 
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login
 
Wykładowca:
Anna Janus-Dębska doktor nauk społecznych, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, wykładowca w Wyższej Szkole Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, członkini Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Współautorka raportu opublikowanego przez Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości pt. „Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badania ankietowego”. Autorka licznych publikacji związanych z pracą kuratorów sądowych.
 
Tematyka:

Tryb i sposób kontroli skazanych wykonujących prace na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej.

Dozór elektroniczny (dozór mobilny, zbliżeniowy, stacjonarny).

Zasady pracy ze sprawcami przemocy, przestępstw na tle seksualnym - wybrane zagadnienia.

Rola i zadania kuratora i współpraca z innymi podmiotami w readaptacji społecznej skazanych.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora:

merytorycznie - sędzia Anna Cybulska

tel. 81 458 37 57

e-mail: a.cybulska@kssip.gov.pl

organizacyjnie - główny specjalista dr Monika Sędłak

tel. 81 440 87 22

e-mail: m.sedlak@kssip.gov.pl

 
Data publikacji: 
2019-03-26 14:56
Data wytworzenia: 
2019-03-26 13:17
Autor treści: 
Monika
Sędłak
Ostatnia zmiana: 
2019-03-26 14:56
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński