Język strony

Menu top

Prawo prasowe, 11-13 września 2019 r. Dębe - C20/B/19

 

Data szkolenia: 11-13 września 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach cywilnych sądów okręgowych i sądów apelacyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenie jest prowadzona wyłącznie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP.

WYKŁADOWCY:

Krzysztof Drozdowicz - radca prawny, doktor nauk prawnych. Adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Specjalista z zakresu postępowania cywilnego oraz prawa prasowego. Autor kilkunastu publikacji naukowych w tym monografii „Dochodzenie roszczeń o nakazanie opublikowania sprostowania prasowego”. Współautor Komentarza do ustawy Prawo prasowe pod red. M. Zaremby.

TEMATYKA SZKOLENIA:

Prawo prasowe

1. Wolność słowa, a ochrona dóbr osobistych w ujęciu konstytucyjnym i Konwencji o Ochronie Praw i Podstawowych Wolności.

2. Status prawny dziennikarza w prawie prasowym, jego prawa i obowiązki.

3. Krytyka prasowa i jej granice w orzecznictwie sądowym.

4. Prawne ramy autoryzacji.

5. Zasady odpowiedzialności cywilnej za naruszenie dóbr osobistych spowodowane opublikowaniem materiału prasowego.

6.Zakres odpowiedzialności dziennikarza, redaktora i wydawcy (roszczenia majątkowe i niemajątkowe).

7. Sprostowanie prasowe – istota roszczenia, zainteresowany, redaktor naczelny, wymogi formalne i treściowe sprostowania, odmowa publikacji.

8. Postępowanie sądowe w sprawach o ochronę dóbr osobistych za naruszenie tych dóbr spowodowane opublikowaniem materiału prasowego:

 • właściwość sądu;
 • wymogi pozwu;
 • postępowanie dowodowe;
 • wyrokowanie;

Omówienie studium przypadku (kazusu).

10. Postępowanie sądowe w sprawach o publikację sprostowania prasowego:

 • właściwość sądu;
 • strony postępowania;
 • pozew i odpowiedź na pozew;
 • przebieg postępowania ze szczególnym uwzględnieniem art. 52 Prawa prasowego;
 • wyrokowanie;

Omówienie studium przypadku (kazusu).

11. Postępowanie zabezpieczające w sprawach o ochronę dóbr osobistych i publikację sprostowania.

12. Postępowanie zabezpieczające w sprawach o ochronę dóbr osobistych i publikację sprostowania.

13. Postępowanie egzekucyjne

 • wykonywanie wyroku nakazującego opublikowanie przeprosin;
 • wykonywanie wyroku nakazującego opublikowanie sprostowania.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora:

merytorycznie:

sędzia Anna Cybulska

tel. 81 458 37 57

e-mail: a.cybulska@kssip.gov.pl

 

organizacyjnie:

główny specjalista ds. szkoleń Magdalena Mitrut-Mełgieś

tel. 81 458 37 46

e-mail: m.mitrut@kssip.gov.pl

 

Zasady rekrutacji:

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

Informujemy, że ze wględu na wąskie grono adresatów szkolenia możliwość zapisu będzie dostępna wyłącznie poprzez listę oczekujących/rezerwową, z której kwalifikacji na szkolenie - wg kolejności zgłoszeń - będzie dokonał na bieżąco koordynator organizacyjny.

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

 

Data publikacji: 
2019-03-26 15:19
Data wytworzenia: 
2019-03-25 10:05
Autor treści: 
Magdalena
Mitrut-Mełgieś
Ostatnia zmiana: 
2019-03-26 15:19
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński