Menu top

Dowód z opinii biegłego: biegły z zakresu medycyny sądowej (zakład medycyny sądowej) K22/J/19 – 22 maja 2019 r. Warszawa

Data szkolenia: 22 maja 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Warszawie, ul. Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa

Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi i asystenci sędziów oraz prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratora

Szkolenie dla apelacji warszawskiej i okręgu warszawskiego

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login


Wykładowcy

Tomasz Jurek - dr hab., mgr prawa, prof. UM we Wrocławiu, lekarz, specjalista medycyny sądowej, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Autor ponad 190 opracowań z zakresu medycyny sądowej i prawa medycznego, w tym dwóch monografii: „Opiniowanie sądowo-lekarskie w przestępstwach przeciwko zdrowiu” i „Opiniowanie sądowo-lekarskie w przypadkach narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu”.

Zajęcia prowadzone będą w formie seminarium.

Tematyka szkolenia

  1. Dowód z opinii biegłego: biegły z zakresu medycyny sądowej (zakład medycyny sądowej)
    Przesłanki dopuszczenia dowodu z opinii biegłego, wybór biegłego, ocena kompetencji biegłego w kontekście jego wyboru.
  2. Formułowanie tezy dowodowej.
  3. Sposób sporządzania i konstrukcja opinii, opinia wspólna, opinia instytucji.
  4. Ocena wartości dowodowej wydanej opinii poprzez ocenę spójności, zastosowanej metodyki, uzasadnienia zawartych w opinii ocen i wniosków.
  5. Wynagrodzenie biegłego. Elementy niezbędne do oceny wynagrodzenia biegłego.

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

  - merytorycznie:

sędzia dr Janusz Konecki                                   

tel. 81 458 37 58                                        

e-mail: j.konecki@kssip.gov.pl                

organizacyjnie:

główny specjalista  Małgorzata Wójtowicz-Dołęga

tel.  (81) 458 37 52

e-mail: m.wojtowicz@kssip.gov.pl

 

Zasady rekrutacji:

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Realizacji Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

4.    W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

Data publikacji: 
2019-03-12 15:34
Data wytworzenia: 
2019-03-12 11:28
Autor treści: 
Małgorzata
Wójtowicz-Dołęga
Ostatnia zmiana: 
2019-03-12 15:34
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński